Gå direkt till huvudinnehåll

Vår affärsidé och vision

Som lokalt energibolag i norra Storstockholm ska vi erbjuda våra kunder fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande tjänster.

Vårt uppdrag är också att driva verksamhet på affärsmässiga grunder. Vårt erbjudande ska ha konkurrenskraftiga priser samt produceras inom ramen för högt ställda miljökrav.

Vår affärsidé

Värme och kyla i kretslopp för våra städer – resurssmart för alla.

Vår vision

Förstahandsvalet för smarta inomhusklimat.

Effektivt samarbete

Vi bjuder in till samarbeten med våra kunder, leverantörer och andra. Vi vill på ett öppet och ärligt sätt gemensamt hitta den bästa vägen att gå. I processen bidrar vi med kunskap, erfarenhet och tar ansvar.

Utmaningar ger utveckling

Vår vardag innehåller ständiga utmaningar. När vi bemöter dem försöker vi alltid hitta snabba och smidiga lösningar med miljön i åtanke. På så sätt utvecklar vi verksamheten. När förutsättningar ändras vill vi se det som en möjlighet att utveckla, pröva nya idéer och bli ännu bättre rustade för att möta framtiden.

Engagemang i alla led

Vi bryr oss – om våra kunder, vår omvärld och varandra. Det visar vi i vårt dagliga arbete genom att vara hjälpsamma, tillmötesgående och behandla varandra med respekt. Med vårt agerande vill vi bygga en bas som leder till ökad hållbarhet i vår omvärld.