Gå direkt till huvudinnehåll

Priser värme

Vår prissättning är kostnadsbaserad och baseras på våra kostnader för att producera och distribuera värmen, samt att underhålla och utveckla våra anläggningar. Samtidigt tar vi hänsyn till att priset ska vara konkurrenskraftigt. Målet är att våra kunder ska uppleva att vår streamade värme och kyla är det mest resurssmarta och prisvärda alternativet.

Våra prislistor

På Norrenergi har vi en normalprislista som gäller för alla bostadsrättsföreningar, företag och andra flerbostadshus. För våra villakunder gäller en prislista som enbart baseras på energianvändningen och antal kilowattimmar som du använder. Du hittar våra prislistor här intill liksom även vår prisändringsmodell som ger en prognos för de närmaste åren.

När du ansluter dig till vår värme kan även en anslutningsavgift tillkomma, som beror på vilka avstånd och markförhållanden som gäller.

Prisdialogen

Norrenergi är sedan 2015 medlemmar i Prisdialogen, ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige. Syftet är bland annat att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig förutsägbar och stabil prisändring.

Varje år träffar vi våra större kunder vid ett par tillfällen och diskuterar vår prissättning, hur det ser ut några år framåt i tiden och vad vi gör för att hålla nere våra kostnader. Även energibesparing och miljö är viktiga frågor i forumet. Resultatet av Prisdialogen är bland annat ett dokument som kallas ”Prisändringsmodell”.  Dokumentet, som även innehåller en prognos för vår prisutveckling tre år framåt, hittar du här intill. Här kan du läsa mer om Prisdialogen.

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagens syfte är framförallt att stärka kundens ställning och öka insynen i fjärrvärmeverksamheten. Lagen ställer bland annat krav på att prisinformation ska finnas lättillgängligt och att det ska finnas en förklaring till hur priset bestäms. Annat som regleras i lagen är villkor för avtalsändringar, ersättningsansvar samt möjlighet till förhandling och eventuell medling. Här hittar du Fjärrvärmelagen i sin helhet.

Förhandling och medling

Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig som kund, har du rätt till förhandling kring villkoren. Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du har fått meddelande om förändringen.

Om vi inte skulle komma överens vid en förhandling har du som kund även rätt till medling. Medlingen hanteras av Fjärrvärmenämnden, som är tillsatt av Energimyndigheten och hjälper oss att komma överens. Ansökan om medling ska ha kommit in till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag förhandlingen avslutades. Kostnaden för medling är 500 kronor för konsumenter och 1 000 kronor för övriga. Mer information om medling hittar du här.

Mer om våra priser och Prisdialogen 

Våra samrådsmöten i Prisdialogen är avslutade och vår prisändringsmodell är nu inskickad till Prisdialogens kansli för godkännande. Här kan du ta del av dokumentet som vi har skickat in.

Norrenergis prisändringsmodell 2024-2026

Här kan du läsa mer om Prisdialogen

Priser flerbostadshus och företag

Priser för dig i villa

Kostnadsredovisning enligt Energimarknadsinspektionens krav


Kostnadsredovisning 2024