Gå direkt till huvudinnehåll

Priser värme

På Norrenergi strävar vi efter att våra priser ska vara långsiktigt stabila och ha en förutsägbar utveckling. Vi är därför glada att kunna behålla 2021 års priser även under 2022.

Vår prissättning är kostnadsbaserad och baseras på våra kostnader för att producera och distribuera värmen, samt att underhålla och utveckla våra anläggningar. Samtidigt tar vi hänsyn till att priset ska vara konkurrenskraftigt. Målet är att våra kunder ska uppleva att vår streamade värme och kyla är det mest resurssmarta och prisvärda alternativet.

Våra prislistor

På Norrenergi har vi en normalprislista som gäller för alla bostadsrättsföreningar, företag och andra flerbostadshus. För våra villakunder gäller en prislista som enbart baseras på energianvändningen och antal kilowattimmar som du använder. Du hittar mer information och våra prislistor längre ner. När du ansluter dig till vår värme kan även en anslutningsavgift utgå, som beror på vilka avstånd och markförhållanden som gäller.

Prisdialogen

Norrenergi är medlemmar i Prisdialogen, ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige. Syftet är bland annat att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig förutsägbar och stabil prisändring.

Varje år träffar vi våra större kunder vid ett par tillfällen och diskuterar vår prissättning, hur det ser ut några år framåt i tiden och vad vi gör för att hålla nere våra kostnader. Även energibesparing och miljö är viktiga frågor i forumet. Resultatet av Prisdialogen är bland annat ett dokument som kallas ”Prisändringsmodell”.  Dokumentet, som även innehåller en prognos för vår prisutveckling tre år framåt, hittar du här intill. Här kan du läsa mer om Prisdialogen.

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagens syfte är framförallt att stärka kundens ställning och öka insynen i fjärrvärmeverksamheten. Lagen ställer bland annat krav på att prisinformation ska finnas lättillgängligt och att det ska finnas en förklaring till hur priset bestäms. Annat som regleras i lagen är villkor för avtalsändringar, ersättningsansvar samt möjlighet till förhandling och eventuell medling. Här hittar du Fjärrvärmelagen i sin helhet.