Gå direkt till huvudinnehåll

För ett hållbart samhälle

Norrenergi är ett kommunägt, lokalt fjärrvärmebolag i den expansiva norra delen av Storstockholm. Vi vill vara ett konkurrenskraftigt alternativ med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är stolta över att vår fjärrvärme och fjärrkyla lever upp till mycket höga miljökrav. Vår fjärrvärme är dessutom märkt med Bra Miljöval.

Fler än 100 000 människor som bor och arbetar i Solna, Sundbyberg och även Bromma och Danderyd får sin värme levererad av Norrenergi. Och vi värmer 9 av 10 hus i Solna och Sundbyberg. Att så många är anslutna till våra nät gör oss till en central del av den lokala infrastrukturen och ger oss en viktig roll för en hållbar stadsutveckling. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsansvar.

Streamad värme och kyla

Det finns många kopplingar mellan fjärrvärme och hur du använder streamad film och musik. Med streamad värme står vi för all utveckling av tjänsten som värmer dig. Du som kund kan använda så mycket du behöver, när du vill – dygnet runt, året om. Därför har vi lanserat konceptet streamad värme och kyla. Läs mer om streamat här.

Återvunnet och förnybart

Vår fjärrvärme produceras på flera sätt. Bland annat tar vi vara på spillvärmen i renat avloppsvatten från Bromma reningsverk, värmen som blir kvar när Sundbybergsborna har duschat. Och så eldar vi förnybara biobränslen som träpellets och olika biooljor.

Solnaverket vid Solna strand är vår huvudanläggning. Där producerar vi både värme och kyla. Vi har även följande anläggningar:

  • Sundbybergsverket (fjärrvärme och fjärrkyla)
  • Frösundastationen (fjärrkyla)
  • Hagastationen (fjärrvärme, samägd med Stockholm Exergi)

Det inomhusklimat vi levererar blir värdefullt för alla där vi verkar. Vi är med och gör Solna och Sundbyberg lite varmare. På många sätt.

Välkommen till Norrenergi

 

Vi streamar värme och kyla


Många vet inte vad fjärrvärme är, trots att den värmer halva Sverige. Därför har vi lanserat konceptet Streamad värme, med målet att öka kunskapen om hur det faktiskt fungerar. I rör under marken strömmar vi värme och kyla runt om i våra städer. Eller... streamar?...

Det här är streamat för oss

Kort om oss


Ägare: Solna stad (2/3) och Sundbybergs stad (1/3)
Huvudkontor: Solna Strandväg 96, Solna
Antal anställda: 84 personer
Antal kunder: cirka 1 880
Omsättning: cirka 790 Mkr per år
Kärnverksamhet: Fjärrvärme och fjärrkyla
Försäljning fjärrvärme: cirka 1 000 GWh /år
Försäljning fjärrkyla: cirka 63 GWh/år