Gå direkt till huvudinnehåll

Ledning och styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till vår ledning samt en förteckning över våra styrelseledamöter. Norrenergis styrelse är politiskt tillsatt av kommunfullmäktige i våra ägarkommuner Solna och Sundbyberg, och speglar den politiska representationen i kommunen. .

Vår ledningsgrupp

Verkställande direktör

Stefan Persson

stefan.persson@norrenergi.se

Ekonomichef

Patrik Thomaeus

patrik.thomaeus@norrenergi.se

Strategi- och utvecklingschef

Patrik Grönbeck

patrik.gronbeck@norrenergi.se

Carl Berndtsson

Miljö- och hållbarhetschef

Carl Berndtsson

carl.berndtsson@norrenergi.se

Marknadschef

Maria Carvinge

maria.carvinge@norrenergi.se

Produktionschef

Lars Olrin

lars.olrin@norrenergi.se

HR-chef

Anna Uvhagen

anna.uvhagen@norrenergi.se

Nätchef

Per Bonnevier

per.bonnevier@norrenergi.se

Styrelseledamöter

Johan Wahlstedt, Solna, Ordförande
Anders Ocklind, Sundbyberg, Vice ordförande
Johan T Sterndal, Solna
Anne Ahluwalia, Sundbyberg 
Samuel Klippfalk, Solna
Ulf Åsbrink, Solna
Annika Zetterlund, Sundbyberg
Björn Hedin, Solna
Robert Falck, Sundbyberg

Suppleanter

Ulf Schröder, Sundbyberg
Roya Asadzadeh, Sundbyberg
Alexander Canizares Dahlström, Solna
Paul Westin, Solna
Anita Paradell, Solna

Uppdaterat 2022-10-17