Gå direkt till huvudinnehåll

Så här fungerar vår värme

Ungefär 99 procent av Norrenergis produktion sker med förnybara bränslen och återvunnen värme ett normalkallt årVåra två största värmekällor är biobränslen och värmen som finns kvar i det renade avloppsvattnet från reningsverket i Bromma. 
 
I vårt värmeverk i Solna strand värmer vi vatten. Via ett slutet rörledningssystem strömmas vattnet sedan vidare till din fastighet där husets värmeväxlare fördelar värmen till varmvattnet i kranarna och till husets element. När vattnet är avkylt går det tillbaka till Solnaverket och värms upp på nytt, i ett ständigt flödande kretslopp.  

Här kan du se en översiktlig bild av hur kretsloppet fungerar. Klicka på länken under bilden för att göra bilden större.

Så fungerar värmens kretslopp

Så här fungerar värmen och kylans kretslopp

Våra värmekällor

På Norrenergi producerar vi värme på flera sätt. De två vanligaste metoderna vi använder är dels utvinning av spillvärme från renat avloppsvatten från Bromma reningsverk, dels restprodukter som pellets och olika biooljor från FSC-certifierat skogsbruk. När vi tagit vara på värmen ur avloppsvattnet blir vattnet svalt, och vi kan använda det igen men nu till att producera fjärrkyla.

Dessutom har vi ett samarbete med Stockholm Exergi som innebär att vi köper värme som uppfyller samma krav som vi har på vår egen produktion. Samarbetet gör det även möjligt för oss att sälja värme vid behov. Med andra ord innebär samarbetet en extra trygghet för både våra kunder och Stockholm Exergis kunder.

Jämn och säker leverans 

För att få en jämnare produktion och säkrare leveranser till våra kunder  lagrar vi vår värme i stora termosar, så kallade ackumulatorer. Här lagras det varma vattnet till dess att det behövs som mest, till exempel på morgnar och kvällar. På så sätt kan vi tillverka värmen när den är som billigast och bäst för miljön. 

 

Här ser du var vi bygger ut eller förnyar vårt nät just nu


Klimatsmart, tryggt och bekvämt

  • De senaste åren har vår värme varit över 99 procent förnybar. Den är dessutom märkt med Bra Miljöval - något som hjälper oss att bidra till biologisk mångfald och ett samhälle i balans med naturen.
    Här hittar du våra miljönyckeltal.
  • På Norrenergi arbetar vi för att du alltid ska ha värme och varmvatten. Skulle något hända med värmen hos dig, finns vi tillgängliga, dygnet runt.
  • Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsform som gör att du får energi över till annat.

Om du har frågor om vår värme, ta gärna en titt i våra Frågor och svar.

Ta hjälp av våra energitjänster


Vi har ett flertal tjänster som hjälper dig att trygga och optimera din energianvändning. Läs mer om våra tjänster här.