X

Vi hjälper dig spara med streamad värme och kyla

Fler än 100 000 människor får sin värme från oss. Vi hjälper dig se till så att din energianvändning blir så effektiv som möjligt. Då sparar vi pengar och klimat och det tjänar vi alla på. Tillsammans bidrar vi till en hållbar stadsutveckling!

För dig i villaBostadsrättföreningarFöretag och fastighetsägare

Kontakta oss

Har du frågor om oss är du välkommen att kontakta oss via vår växeltelefon.

Växel: 08-475 04 00

Om du redan är kund hos oss är du välkommen att ringa till vår kundservice.

Kundservice: 08-475 04 40

Vi värmer dig 

med återvunnen, streamad värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. I mer än trettio år har vi tagit vara på energi som blir över och vi vill ha fler samarbeten för att utveckla ett energisystem som i ännu högre grad bygger på smarta kretslopp.