Gå direkt till huvudinnehåll

Pågående markarbeten

Det finns en stor efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område. Utbyggnad av våra nät pågår hela tiden och nedan kan du se var vi arbetar just nu. Det kan gälla både utbyggnad där vi ansluter nya kunder och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

  • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid exploateringsområdet Grankällan och Linnean.
  • Hamngatan/Solna Strandväg: På Hamngatan är trafiken begränsad eftersom endast ett körfält är öppet på sträckan efter bostadshusen mot Solna strand. Trafikljus har satts upp för att reglera trafiken från båda riktningarna. Asfaltering sker inom kort.

    Ut- och infarten från Solna Strandväg är stängd. Flera olika arbeten ska utföras när Fabege, Norrvatten och Norrenergi samordnar sina arbeten för att förbättra infrastrukturen. Bland annat innebär arbetet att gång- och cykelvägen längs Hamngatan förlängs. Här kan du läsa mer.

Sundbyberg:

  • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området och nya tvärbanan.
  • Ursvik, detaljplanområde 3 och 4: Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.

Bromma:

  • Masugnen 5 och 7 i Mariehäll: Vi förbereder för att ansluta nya fastigheter.

Danderyd:

  • Kevinge strand 1 - 12: Vi lägger ny fjärrvärmeledning till Patienthotellet. Pågår från vecka 34 till och med oktober.

Uppdaterat 2023-09-20