Gå direkt till huvudinnehåll

Pågående markarbeten

Det finns en stor efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område. Utbyggnad av våra nät pågår hela tiden och nedan kan du se var vi arbetar just nu. Det kan gälla både utbyggnad där vi ansluter nya kunder och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

  • Johan Enbergs väg: Arbeten med att förnya fjärrvärmeledningarna är klart och inom kort är gatan helt återställd.
  • Ulrikdalsfältet: Arbeten pågår.
  • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid exploateringsområdet Grankällan och Linnean.
  • Kolonnvägen vid Solna ishall: Arbeten med fjärrvärme- och fjärrkylledningar pågår.
  • Reparationsarbeten i Råsunda.

Sundbyberg:

  • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området och nya tvärbanan.
  • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
  • Kvarteret Kronan, Sturegatan: Omläggningsarbeten pågår.
  • Vegagatan: Vi byter ut fjärrvärmeledningen i Vegagatan. Arbetet pågår till i höst. Här kan du läsa mer om arbetet.

Bromma:

  • Arbete med att ansluta ny kund i Mariehåll, kvarteret Fölet. 

Danderyd

Inga arbeten pågår i Danderyd.