Gå direkt till huvudinnehåll

Pågående markarbeten

Det finns en stor efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område. Utbyggnad av våra nät pågår hela tiden och nedan kan du se var vi arbetar just nu. Det kan gälla både utbyggnad där vi ansluter nya kunder och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

  • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid exploateringsområdet Grankällan och Linnean.
  • Förvaltarvägen - Gårdsvägen: Vi byter ut gamla fjärrvärmeledningar, arbetet pågår från april till november. Se mer information här.

Sundbyberg:

  • Rosengatan: Vi byter ut gamla fjärrvärmeledningar. Arbetet pågår från mitten på mars till november.  Se mer information här.
  • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området och nya tvärbanan.
  • Ursvik, detaljplanområde 3 och 4: Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
  • Vegagatan: Vi byter ut fjärrvärmeledningen i Vegagatan. Asfaltering sker under våren. 
  • Stenbrottgatan 1, 3, 5, Tulegatan 20 och Furuvägen 23: Arbete med fjärrvärmeledningar pågår till sommaren.

Bromma:

  • Masugnen 5 och 7 i Mariehäll: Vi förbereder för att ansluta nya fastigheter.

Uppdaterat 2022-09-29.