Gå direkt till huvudinnehåll

Pågående markarbeten

Det finns en stor efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område. Utbyggnad av våra nät pågår hela tiden och nedan kan du se var vi arbetar just nu. Det kan gälla både utbyggnad där vi ansluter nya kunder och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

  • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid exploateringsområdet Linnean.
  • Gång- och cykelvägen mellan Virebergsvägen och Skytteholms IP: I början på april startar arbetet med att byta ut gamla fjärrvärmeledningar till nya. Arbetet pågår till och med juli. Här kan du läsa mer.

Sundbyberg:

  • Golfängarna: Vi samverkar med Sundbyberg stad i två projekt för att förbättra fjärrvärmenätet och trafiksäkra gång- och cykelvägen. Här kan du läsa mer.
  • Humblegatan: I slutet på mars startar arbetet med att byta ut gamla fjärrvärmeledningar till nya. Arbetet pågår till och med augusti. På kartan nedan ser du var vi kommer att arbeta.


Uppdaterat 2024-03-27