Gå direkt till huvudinnehåll

Pågående markarbeten

Det finns en stor efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område. Utbyggnad av våra nät pågår hela tiden och nedan kan du se var vi arbetar just nu. Det kan gälla både utbyggnad där vi ansluter nya kunder och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

  • Ulrikdalsfältet: Arbeten pågår.
  • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid exploateringsområdet Grankällan och Linnean.

Sundbyberg:

  • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området och nya tvärbanan.
  • Ursvik, detaljplanområde 3 och 4: Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
  • Vegagatan: Vi byter ut fjärrvärmeledningen i Vegagatan. Återställning pågår

Bromma:

  • Masugnen 4 och 7 i Mariehäll. Vi förbereder för att ansluta nya fastigheter.

Danderyd

  • Tennishallen, Rinkebyvägen: Nyanslutningsarbeten pågår.