Gå direkt till huvudinnehåll

Vårt hållbarhetsansvar

För oss på Norrenergi handlar långsiktig hållbarhet om mer än att värma element och varmvatten med förnybar energi. Vi vill bidra till samhällsnytta på flera plan. Till exempel genom att hjälpa våra kunder använda energin så klimatsmart som möjligt. I vår hållbarhetsredovisning berättar vi mer.

Vi värmer fler än 100 000 invånare och ett stort antal företag. Med värme och kyla i kretslopp bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling med långsiktig lönsamhet, en hög miljöprestanda och ett genuint ansvarstagande för vår omvärld.

Vi anser att lönsamhet och ansvar för vår miljö går hand i hand. För att nå lönsamhet är det också viktigt att våra medarbetare mår bra, att vi engagerar oss i vår omgivning och har ansvarsfulla och positiva relationer med våra samarbetspartners.

I vårt hållbarhetsarbete riktar vi stort fokus på att höja miljöprestandan hos våra tjänster – fjärrvärme och fjärrkyla. På så sätt skapar vi mervärde som dels hjälper våra kunder att bli mer hållbara, och även vår konkurrenskraft.

Kärnan i Norrenergis hållbarhetsarbete

  • tillhandahålla trygg och bekväm fjärrvärme och fjärrkyla till konkurrenskraftiga priser,
  • skapa förutsättningar för att våra kunder ska kunna leva mer klimatvänligt genom våra tjänster,
  • bidra till en god lokal samhällsutveckling på de platser vi verkar.

Här hittar du vår hållbarhetspolicy.

Öppen och god dialog

Att föra en god dialog med våra kunder, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners är viktigt för oss. För att säkerställa ständig förbättring och utveckling arbetar vi enligt ett program för socialt ansvarstagande, baserat på den internationella standarden ISO 26000.

Värme märkt Bra Miljöval


All Norrenergis värme är sedan många år märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det hjälper oss att driva utvecklingen mot ett samhälle i balans med naturen. 

Läs mer om vårt miljöansvar här

Logga Bra Miljöval

Här hittar du vår hållbarhetspolicy