Gå direkt till huvudinnehåll

Miljönyckeltal värme

Många av våra kunder bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete där fastighetens miljöpåverkan är en viktig fråga. Hur vår värme produceras och påverkar miljön är en del i detta och vi arbetar aktivt med att hela tiden höja miljöprestandan. Siktet är inställt på att vår värme ska bli helt förnybar. 

Miljönyckeltal under 2023

Andelen förnybart bränsle i vår värmeproduktion under 2023 uppgick till 99,0 procent beräknat enligt Bra Miljöval. Då är även transporter inräknade. När det gäller koldioxidekvivalenter är siffran 2 gram per kilowattimme precis som förra året.

Det biobränsle som vi använt under 2023 kommer huvudsakligen från Sverige samt en liten del från Litauen.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete. Vill du veta mer om våra nyckeltal är du välkommen att höra av dig till vår Miljö- och hållbarhetschef Carl Berndtsson. Se kontaktuppgifter nedan.

Carl Berndtsson, Miljö och hållbarhet, Norrenergi

Chef Miljö, arbetsmiljö och säkerhetsskydd

Carl Berndtsson

carl.berndtsson@norrenergi.se

08-475 04 15

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete

Vi värmer fler än 100 000 invånare och ett stort antal företag. Vår värme och kyla i kretslopp är därför en viktig del i utvecklingen av det hållbara samhället.