Gå direkt till huvudinnehåll

Finansiell information

Vi vill verka för livskraft i vår stad på affärsmässiga grunder. Det vi erbjuder ska ha konkurrenskraftiga priser samtidigt som det produceras inom ramen för högt ställda miljökrav.

I vår årsredovisning hittar du såväl vår finansiella rapportering som en kortare hållbarhetsrapport. I vår separata hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling: via långsiktig lönsamhet, bästa möjliga miljöprestanda och ett genuint ansvarstagande för våra kunder, medarbetare och andra i vår omvärld.

Redovisningar

I länkarna här intill kan du läsa och ladda ner vår årsredovisning för 2019 liksom även vår hållbarhetsredovisning. 

Nyckeltal

Våra nyckeltal för de senaste åren hittar du i tabellen nedan:

Nyckeltal och andra parametrar 2019 2018 2017
Nettoomsättning (mnkr) 771,2 791,2 760,6
Rörelseresultat (mnkr) 208,9 256,6 267,1
Balansomslutning (mnkr) 1868,2 1807,9 2123,5
Avkastning på totalt kapital (%) 11,4 13,1 13,2