Gå direkt till huvudinnehåll

Finansiell information

Vi vill verka för livskraft i vår stad på affärsmässiga grunder. Det vi erbjuder ska ha konkurrenskraftiga priser samtidigt som det produceras inom ramen för högt ställda miljökrav.

I vår årsredovisning hittar du såväl vår finansiella rapportering som en kortare hållbarhetsrapport. I vår separata hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling: via långsiktig lönsamhet, bästa möjliga miljöprestanda och ett genuint ansvarstagande för våra kunder, medarbetare och andra i vår omvärld.

Redovisningar

I länkarna här intill kan du läsa och ladda ner våra senaste redovisningar.

Nyckeltal

Våra nyckeltal för de senaste åren hittar du i tabellen nedan:

Nyckeltal och andra parametrar 2021 2020 2019
Nettoomsättning (mnkr)  814,0 726,2 771,2
Rörelseresultat (mnkr)  207,1 184,3 208,9
Balansomslutning (mnkr) 1977,6  1931 1868,2
Avkastning på totalt kapital (%)    10,6     9,7    11,4