Gå direkt till huvudinnehåll

Finansiell information

Vi vill verka för livskraft i vår stad på affärsmässiga grunder. Det vi erbjuder ska ha konkurrenskraftiga priser samtidigt som det produceras inom ramen för högt ställda miljökrav.

I vår årsredovisning hittar du såväl vår finansiella rapportering som en kortare hållbarhetsrapport. I vår separata hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling: via långsiktig lönsamhet, bästa möjliga miljöprestanda och ett genuint ansvarstagande för våra kunder, medarbetare och andra i vår omvärld.

Redovisningar

I länkarna här intill kan du läsa och ladda ner våra senaste redovisningar. 

Nyckeltal

Våra nyckeltal för de senaste åren hittar du i tabellen nedan:

Nyckeltal och andra parametrar 2020 2019 2018
Nettoomsättning (mnkr) 726,2 771,2 791,2
Rörelseresultat (mnkr) 184,3 208,9 256,6
Balansomslutning (mnkr) 1931 1868,2 1807,9
Avkastning på totalt kapital (%) 9,7 11,4 13,1