Gå direkt till huvudinnehåll

Tips för dig som streamar fjärrkyla

Vi har varmt väder och med hettan kommer behovet av att ha det svalt och skönt inomhus. Vi vill därför ge några tips till er som svalkar era fastigheter med vår streamade kyla.

Hjälpmedel för kontroll på effekten

Effekten är en viktig komponent att bevaka för att undvika att kostnader drar iväg. Det allra bästa är att be oss installera en extra utgång på kylamätaren. Då kan ni koppla samman den med fastighetens styrsystem så att effekten begränsas till den nivå ni vill ha.

Följ kylaanvändningen med funktioner i kundportalen

ert konto i kundportalen finns också flera bra funktioner för att hålla koll och följa upp användningen av kyla i just er fastighet. Där kan du till exempel få överblick på effektuttag och returtemperatur.

Följ ditt effektuttag timme för timme

När det är som varmast ute lönar det sig extra mycket att hålla koll på effektuttaget för kylan. Du kan enkelt följa ert effektuttag timme för timme i kundportalens statistikverktyg genom att ta fram diagrammet för effektuttag per timme.

Ställ in bevakning och få avisering

I kundportalen kan du även ställa in bevakning så att du får en avisering om effektbegränsningen du har satt skulle överskridas.

Bevaka returtemperaturen

På samma sätt som med effekten kan du följa och bevaka returtemperaturen – och få aviseringar. Den ger en hint om hur väl fjärrkylcentralen fungerar. En högre returtemperatur innebär oftast en effektivare fjärrkylcentral och lägre flödeskostnader. Vid 16 ° C fungerar centralen bra och vid lägre returtemperatur finns anledning att se över om det går att förbättra centralen.

Vi hoppas att kundportalen och våra tips ska ge dig bra hjälp för att hålla koll på kylan. Om du vill ändra ert effektbehov kan du göra det en gång om året.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller behöver hjälp på annat sätt.

Klimatsmart, tryggt och bekvämt


Att skapa fjärrkyla centralt kräver mycket mindre energi än att göra det med lokala eldrivna kylmaskiner i varje fastighet. Vår kyla skapas och streamas i ett kontinuerligt kretslopp, vilket ger säker tillgång och hög driftsäkerhet.

Läs mer om nyttan med streamad kyla

Eller lär känna oss närmare här: