Gå direkt till huvudinnehåll

Små utsläpp i Sundbyberg och Solna

I Solna har utsläppen av växthusgaser minskat med 23 procent sedan 1990 – och sundbybergarna släpper ut minst växthusgaser per invånare i hela landet med 0,6 ton per invånare. En gemensam nämnare är vår miljömärkta fjärrvärme som bidrar till låg klimatpåverkan.

Våra ägarkommuner Solna och Sundbyberg har små utsläpp av växthusgaser. Så vad har kommunerna gemensamt? Jo, att det saknas jordbruk och tung industri. Men också att det finns en bra och utbyggd miljömärkt fjärrvärme. Vår fjärrvärme värmer 90 procent av fastigheterna i de båda kommunerna.

Klimatstrategi för växande Solna

I höst tog Solna stad fram sin första klimatstrategi som ska ge inriktning för såväl minskad klimatpåverkan som anpassning av staden till ett förändrat klimat. Ett viktigt steg i stadens miljöarbete då Solna växer så det knakar. Sedan år 2000 har stadens befolkning ökat med 25 procent och utvecklingen fortsätter. När staden växer ökar behovet av resurseffektiva lösningar för att tillväxten ska kunna ske på ett miljömässigt hållbart sätt.

Ekokommunen Sundbyberg

I Sundbybergs stad är hållbar utveckling för god livsmiljö och folkhälsa en av stadens fem strategiska inriktningar. Staden arbetar också efter en klimat- och hållbarhetspolicy som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och följs upp årligen. Vilka energislag som används och energismarta val som görs i vardagen är viktiga delar i arbetet för att minska stadens klimatpåverkan.

Sundbyberg samarbetar i flera nätverk på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att uppnå en hållbar stad. Bland annat är staden en ekokommun sedan 1999. Det betyder att de är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner (Sekom) som arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara.

Missa inte att ta hjälp av energi- och klimatrådgivningen

Båda kommunerna erbjuder även kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, organisationer och mindre företag, tillsammans med 25 andra kommuner i Stockholm. Där kan du få råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöbelastning och få information om vilka olika tekniska lösningar det finns att välja mellan. Vår värme är till 98 % förnybar, så med fjärrvärme har du en klimatsmart värmelösning. Men det kan alltid finnas åtgärder som kan minska energianvändningen ytterligare, så missa inte den möjligheten!

Publicerad 2019-11-20

Vi hjälper dig spara pengar och klimat


Förutom att vi alltid finns till hands om du behöver hjälp eller undrar över något har vi också tjänster som hjälper dig att spara energi och pengar. Bra uppföljningsstatistik av förbrukning och kostnader är något som många efterfrågar, liksom extra trygghet i form av en årlig genomgång av värmecentralen och fria akutbesök. 

Här hittar du tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig
Villa
Bostadsrättsförening
Företag och fastighetsägare

Energismarta tips


Du gör en insats för klimatet, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv när du värmer ditt hus med fjärrvärme. Men visst finns det mer du kan göra. Här hittar du tips som hjälper dig spara mer energi.

Smarta tips om du vill bidra ännu mer till en hållbar miljö och sänka dina kostnader

Hög andel förnybart


Nytt för i år är att vi presenterar miljövärden för fjärrvärmen varje kvartal istället för en gång om året. Nyligen blev värdena för kvartal tre klara och de visar på fortsatt hög andel förnybart.

Här hittar du våra kvartalsvisa miljövärden