Gå direkt till huvudinnehåll

Uppmärksammade för vårt Bra Miljöval-projekt

När dagen för världens olika miljömärkningar, World Ecolabel Day, firades i år så uppmärksammades vi för vårt projekt där en pelletsångpanna kunde installeras med hjälp av fondering via Bra Miljöval.

På World Ecolabel Day, den globala dagen för världens miljömärkningar, uppmärksammade det internationella nätverket för miljömärkning Global Ecolabelling Network (GEN) att vi fått ett energieffektiviseringsprojekt delfinansierat av den Bra Miljöval-fond som vi varje år avsätter pengar till.

– Vi bytte en elektrisk ångpanna till en pelletseldad med hjälp av Bra Miljöval och medel för projekt för förnybar energi. Den nya pannan drivs med förnybar träpellets från hållbart skogsbruk och den minskar vår elförbrukning med nästan 6 GWh årligen, säger Carl Berndtsson, miljöingenjör på Norrenergi.

Global Ecolabelling Network (GEN) är en organisation som arbetar för att främja, förbättra och utveckla miljömärkningar och är den instans som granskar Bra Miljöval för att säkerställa att det är en tillförlitlig miljömärkning. I ett inlägg på Facebook berättar de om vårt projekt med den nya pelletspannan, som ett exempel på hur miljömärkning leder till energieffektivisering runt om i världen.

Här står Carl Berndtsson, miljöingenjör på Norrenergi, vid den nya pelletsångpannan.

Ny pelletsångpanna sparar energi och ekonomi 

I vår produktion används ånga för vattenbehandling, oljeförvärmning och tryckhållning av fjärrvärmenätet. Vi har flera elångpannor för produktion av ångan och redan 2017 påbörjade vi en ombyggnation av den äldsta vid Solnaverket, för konvertering från el till träpellets. 

Under 2018 installerades pelletspanna som minskar elförbrukningen sommartid och bidrar till fjärrvärmeproduktionen vintertid. 

Fondering inom Bra Miljöval för klimatsmarta investeringar

Att medel fonderas löpande inom ramen för Bra Miljöval innebär att den positiva miljöeffekten av vår fjärrvärme ökar. Förutom att vår värme nästan helt och hållet kommer från förnybara energikällor så gör fonderingen att vi kan göra insatser som innebär en energieffektivisering.

Ansvar genom hela värdekedjan

Med miljömärkta produkter och tjänster som vår fjärrvärme bidrar du till att ta hänsyn till natur och miljö. 2008 var vi på Norrenergi först i Sverige att miljömärka fjärrvärme med Bra Miljöval och vi arbetar sedan länge för att ta ansvar för vår verksamhets påverkan genom hela värdekedjan, vilket ställer höga krav både på oss själva och våra leverantörer. 

Arbetar för att bidra till att minska våra kunders klimatpåverkan

Många av våra kunder bedriver också ett omfattande hållbarhetsarbete där fastighetens energianvändning är en viktig fråga. Där vill vi vara med och bidra genom att arbeta för goda miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla och erbjuda tjänster och rådgivning som hjälper våra kunder att spara energi

Publicerad 2019-11-15