Gå direkt till huvudinnehåll

Hunden som kan lukta sig till fjärrvärmeläckor

I äldre fjärrvärmeledningar kan läckor uppstå. I veckan som gick provade vi en helt ny metod för läcksökning då sökhunden Aspirant Jeckov hjälpte oss söka efter misstänkta läckor i Solna.

Hällande regn är inget hinder om man har en nos som schäferhunden Aspirant Jeckov. Vädret var inte optimalt när han och hans hundförare Susanne Kihl ryckte in och hjälpte oss lokalisera läckor i Gamla Råsunda. Det visade sig snabbt att det inte var svårt för hunden att särskilja doftbilden från fjärrvärmevattnet från det som föll från himlen.

Specialsök med hund

Susanne Kihl har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med hundar. Bland annat har hon dresserat och levererat bevakningshundar till flygvapnet och militärpolisen, dresserat minhundar, ledarhundar och andra typer av specialsökhundar. Idag är specialsök fokus i hennes verksamhet. Hon och hennes specialsökhundar kan söka efter sådant som dricksvatten och vägglöss. Efter ett pilotprojekt med Norrtälje Energi kan de nu även söka efter fjärrvärme.

– Vi har fått indikationer om att det kan finnas läckor i gamla delen av Råsunda och det har varit svårt att hitta var det läcker. När vi hörde att Norrtälje Energi anlitat Susanne var vi snabba att hoppa på för att se om sökning med hund skulle hjälpa oss hitta läckan snabbare, berättar Michael Felczak, underhållsingenjör på Norrenergis nätavdelning.

Andra, vanligare metoder att leta läckor

Några vanliga metoder för att hitta läckor i fjärrvärmenätet är flygtermografering, då vi flyger med värmekamera över ledningarna, eller ljudsök, där man med akustisk läckagedetektering hittar läckorna. Modernare fjärrvärmeledningar har också larmtrådar som varnar om läckor uppstår. Även allmänheten kan lämna tips på läckor då vi färgar fjärrvärmevattnet med det ofarliga, gröna färgämnet pyranin. Den gröna färgen gör det lättare att se att det är just en värmeläcka. Att gräva gör vi i sista hand eftersom det medför mycket arbete och stora kostnader.

Imponerande samarbete

Samarbetet mellan Susanne och Aspirant Jeckov är imponerande att se. Det är full koncentration från båda parter när området intensivt och metodiskt skannas av. Aspirant Jeckov markerar tydligt platsen där han känner doft av fjärrvärmevatten genom att lägga framtassarna på platsen och böja huvudet mot marken. Belöningen är en grön tuggboll. Trots att tiden går så dalar inte hans energi. Några gånger letar regndropparna sig in i hans nos så han nyser – men han jobbar snabbt vidare.

Sökhund med hundförare på gata med höstlöv

Jämför mot nätkartan

Michael Felczak noterar de markeringar hunden gör och jämför mot nätkartan. Han imponeras av Aspirant Jeckovs träffsäkerhet.
– När jag kontrollerar Jeckovs markering mot kartan ser jag att vi befinner oss rakt ovanför en inkoppling där läckage skulle kunna uppstå, säger Michael.
Karta sökhund och hundförare på en regnig gata med höstlöv

Sparar tid och pengar – och är mer hållbart

Nu följer ett analysarbete där flera parametrar ska vägas samman. Vårt första intryck av hundsök som läcksökningsmetod är mycket positiv. Det är helt klart en metod som kan hjälpa oss spara både tid och pengar framöver om vi utvecklar vårt samarbete ytterligare. Att leta läckor med hund är också ett betydligt mer hållbart alternativ.

Susanne fick med sig en dunk fjärrvärmevatten från vårt nät som avskedsgåva. Den kan Aspirant Jeckov fortsätta träna med där hemma, så han inte glömmer hur vår fjärrvärme doftar. Efter ett gott dagsverke skildes vi åt med förhoppning att ses igen.

 

Tipsa oss om misstänkta läckor


För att vi tillsammans ska använda värmen så effektivt som möjligt är det värdefullt om vi hjälps åt att hålla ögonen öppna efter läckor. Om du i vinter skulle se att snön smälter på ett specifikt område utan anledning får du gärna tipsa oss. Det kan då vara en läcka under marken som vi behöver undersöka. Tack på förhand!

Här kan du läsa mer om Susanne och Aspirant Jeckov i en artikel från Tidningen Energi

Med nätet tar vi vara på energi


Vårt värmenät värmer cirka 90 procent av alla fastigheter i Solna och Sundbyberg. Även i Bromma och Danderyd får många fastigheter sin värme från oss. 

På 50-talet började vårt nät av rörledningar byggas i Sundbyberg och i takt med att efterfrågan på fjärrvärme vuxit, har nätet expanderat. Idag gör det utbyggda nätet det möjligt att ta vara på energi som annars skulle gå till spillo i våra städer. 

Här får du veta mer om vårt fjärrvärmenät