Gå direkt till huvudinnehåll

Hållbarhetsredovisningen för 2023 är här

Vårt främsta fokus är att ha ett attraktivt värdeerbjudande till våra kunder. Under 2023 var vår streamade värme 99 procent förnybar med transporter inräknade. Vi fortsätter arbeta för att säkerställa en hållbar, konkurrenskraftig produktion för framtiden och utreder just nu flera olika möjligheter. 

Utmanande bränslemarknad

Osäker tillgång och varierande priser har kännetecknat bränslemarknaden de senaste åren. Efter ett turbulent 2022 blev 2023 något stabilare vad gäller tillgång och pris på biobränsle. Priserna varierade inte lika mycket men höll sig kvar på en högre nivå än tidigare, vilket också har påverkat våra fjärrvärmepriser. Vår ambition är att verka för långsiktigt stabila priser och vi valde därför att fördela våra ökade bränslekostnader över flera år.

Högt förtroende från våra kunder

Med tanke på de senaste årens utmaningar är det extra glädjande att våra kunders förtroende fortsätter att vara högt och till och med ökar. I kundnöjdhetsundersökningen ligger vår leveranssäkerhet som vanligt i topp, tätt följd av att vi agerar för ett hållbart samhälle när våra kunder bedömer oss. Som tidigare önskar våra kunder en aktiv dialog och vill gärna ha hjälp att spara energi. Vi välkomnar det och fortsätter att utveckla tjänster utifrån våra kunders behov. Till exempel har vår tjänst Värmesmart med Noda möjliggjort energibesparingar på 10–20 procent hos våra kunder. 

Starkt medarbetarengagemang 

Årets medarbetarundersökningar visar på mycket stark motivation och stolthet bland våra medarbetare. Det gör oss både glada och stolta och visar att vi gör saker på rätt sätt, att vi litar på kollegorna och trivs med varandra.

Energibranschen är en framtidsbransch och efterfrågan på tekniskt kunniga medarbetare kommer att fortsätta öka under de närmaste åren. Att behålla och utveckla medarbetare är viktigt för att säkerställa den kompetens vi behöver. Det är en av anledningarna till att vi satsar på traineeprogram och kompetensutbyte med företag som även är verksamma i andra länder.

Intervjuer med kunder och medarbetare

I årets redovisning medverkar flera av våra kunder och medarbetare. Du kan bland annat läsa om hur våra kunder Brf Kärven och Signalisten jobbar med energi- och klimatfrågorna. Möt också våra medarbetare Sonya, Eran och Max som berättar om sina olika roller.

Här hittar du hållbarhetsredovisningen i sin helhet.

Även årsredovisningen är nu publicerad och du hittar den här

Senast uppdaterat den 6 maj.