Gå direkt till huvudinnehåll

Dags att flygfotografera fjärrvärmenätet nattetid med värmekamera

Då och då gör vi en flygtermografering av vårt fjärrvärmenät, och nu är det dags igen. Flygtermografering innebär att flygplan flyger över ledningsnätet och fotograferar med en känslig och högupplöst värmekamera. Detta gör vi på natten. Bildmaterialet hjälper oss sedan att identifiera eventuella läckor. Det här är ett viktigt verktyg för att hålla fjärrvärmerören som streamar din värme i bra skick.  

Om alla förutsättningar är rätt så kommer vi flyga över Solna, Sundbyberg samt  Bromma och Danderyd natten till måndag den 5 februari eller tisdag den 6 februari.

Viktigt verktyg som minskar risk för avbrott

21 mil långa är rörledningarna i fjärrvärmenätet som ser till att bostäder, sjukhus, skolor, kontor och andra lokaler får värme i sina element, och varmvatten i sina kranar.

Flygtermograferingen spelar en viktig roll i att säkra kvaliteten och effektiviteten i vårt nät. Att hitta läckor i tid är bra för att vi då minskar risken för avbrott och kan planera reparationsarbeten och utföra dem när det påverkar dig som är kund som minst.

Bäst när det är kallt och natt

Att vi gör det just nu och nattetid beror på att termograferingen kräver optimala förhållanden med kallt och klart väder och relativt snöfri mark. Det gör att vi lättare kan se temperaturförändringar i marken som uppstår om det finns läckor under jord. 

Så här går flygtermograferingen till

Termograferingen görs med hjälp av ett propellerflygplan som flyger på cirka 800 meters höjd. Flygningen, som planeras i samråd med Bromma flygplats och Arlanda, startar tidigast klockan 22 och pågår under cirka 3–4 timmar. En mycket känslig värmekamera registrerar temperaturskillnader genom att ta tusentals foton över fjärrvärmenätet. Fotona läggs sedan ihop till ett stort foto där vårt nät finns utritat, och vi kan då se eventuella läckor genom att de får en annan färg än marken runt omkring. Vi undersöker då om det kan vara vårt fjärrvärmevatten som läcker och kan laga ledningarna på ett planerat sätt.

För dig som vill veta mer om flygtermograferingen


Flygtermografering innebär att man fotograferar fjärrvärmenätet med en värmekamera från luften.


Vi arbetar regelbundet med att underhålla och renovera fjärrvärmenätet för att undvika energiförluster. Flygtermograferingen är en del i förbättringsarbetet och görs för att vi ska få en bättre överblick över fjärrvärmenätets status. Tillsammans med befintliga larmsystem kommer vi kunna åtgärda läckor och energiförluster snabbare och effektivare. Genom att hitta läckor i tid minimerar vi risken för avbrott och kan planera reparationsarbeten och utföra dem när det påverkar dig som är kund som minst.


Ett flygplan som är utrustat med en känslig och högupplöst värmekamera flyger fram och tillbaka över området och registrerar värmekamerabilder på marken.


För att få bästa resultat av analysen så jämförs resultaten av två flygningar med ett till tre års mellanrum. Den första flygningen ger ett resultat som visar hur det ser ut just nu och efter den andra flygningen går det att jämföra och se hur det ändrar sig över tiden.


Vi flyger på 800 m för att få rätt upplösning på marken.


Det låter till viss del men mindre än de flesta flygplan. Det som är ovanligt är att vi är i samma område under några timmar på natten. Vanligtvis flyger flygplan bara över ett område en gång på vägen till sin destination.


Piper PA-31 alternativt PA-34 är det flygplan som kommer användas för de kommande flygtermograferingarna.


Flygplanen flyger på relativt låg höjd, på natten och fram och tillbaka. Det beteendet är rätt ovanligt för ett flygplan, men allt är som det ska – det är bara vi som säkrar värmen som du streamar.


Vi planerar att vara klara på en natt.