Gå direkt till huvudinnehåll

99,2 procent förnybar och återvunnen värme 2022

Under år 2022 baserade vi vår värmeproduktion till 99,2 procent på förnybara och återvunna bränslen enligt Bra Miljöval. Det tar oss ännu några viktiga steg närmare vårt mål att streama 100 procent fossilfri värme. Fjärrkylan ligger stadigt kvar på 100 procent förnybart.

Näst intill fossilfri leverans

– Vi har sedan många år en näst intill fossilfri leverans och förbättrar nu våra miljövärden ytterligare sedan förra året, säger Carl Berndtsson, miljö- och hållbarhetschef på Norrenergi.

– Att vi ligger så nära 100 procent är ett viktigt och inspirerande kvitto på att det goda arbetet som alla på Norrenergi bidrar med har kraft att leda oss hela vägen in i mål. Vi är väldigt glada och stolta över det fina resultatet för 2022, då vi streamade 99,2 procent förnybar och återvunnen värme till våra kunder.

Fjärrvärme avlastar elsystemet

– I en tid med höga elpriser är vår streamade värme en viktig pusselbit eftersom den avlastar elsystemet och ser till att viktig energiförsörjning är säkrad. Då kan elen användas till annat än att värma upp hus, säger Carl Berndtsson.

99,2 procent förnybar och återvunnen fjärrvärme
Andelen förnybart och återvunnet bränsle i vår värmeproduktion 2022 var 99,2 procent enligt Bra Miljöval. Då är även transporter inräknade. När det gäller koldioxidekvivalenter är siffran 2 gram per kilowattimme. Detta innebär att vi tar oss några steg närmare vårt mål att vara helt fossilfria. 2021 låg vi på 98,3 procent förnybara och återvunna bränslen i värmeproduktionen och andelen koldioxidekvivalenter per levererad kilowattimme var 3 gram.

100 procent förnybar kyla som tidigare

Andelen förnybart och återvunnet bränsle för fjärrkyla är 100 procent precis som tidigare år. Och andelen koldioxidekvivalenter uppgår till 0 gram per kilowattimme – även det ett resultat som vi kunnat förbättra genom att begränsa våra köldmedieutsläpp ytterligare. Genom förbättringsarbete inom rondering och läcksökning har vi kunnat minska vårt klimatavtryck även här.

Rapporterar nu även enligt Greenhouse Gas Protocol

En nyhet 2022 är att vi kompletterar våra miljönyckeltal med rapportering enligt
Greenhouse Gas Protocol. Det är ett sätt att beräkna och redovisa koldioxidutsläpp
ur ett livscykelperspektiv, vilket har efterfrågats av våra kunder.

Bra Miljöval-märkning för extra hänsyn till miljön

All vår värme är sedan mer än tio år märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det hjälper oss att driva utvecklingen mot ett samhälle i balans med naturen. Kriterierna som måste uppfyllas för miljömärkningen är tuffa och under konstant utveckling. Varje år görs även en revision för att säkerställa att tjänsterna lever upp till de fastställda kriterierna. Revisionen granskas av auktoriserade revisorer.

Här hittar du miljönyckeltalen för vår fjärrvärme och vår fjärrkyla.

 

Publicerad 2023-01-31