Gå direkt till huvudinnehåll

Priser bostadsrättsföreningar och företag

Vår normalprislista består av olika komponenter och syftet är att prissättningen ska vara rättvis, rimlig och enkel att förstå.  Prissättningen utgår från våra kostnader samtidigt som den ska vara konkurrenskraftig med alternativen. Du hittar den gällande normalprislistan och avtalsvillkoren här intill, liksom även vår prisändringsmodell som vi tagit fram i Prisdialogen.

Genom förbättrade mätmetoder kan vi läsa av din förbrukning timme för timme. På så sätt blir prissättningen mer kostnadsriktig och rättvis. Samtidigt kan du påverka alla delar i din värmekostnad genom att spara energi och effekt, och genom att arbeta med din returtemperatur. Använd gärna kundportalen för att få reda på din returtemperatur.

Så här är prissättningen uppbyggd

Effektdelen
Effektdelen speglar hur stort ditt behov av värme och varmvatten är som mest under en kall dag. Det vill säga hur stor värmekapacitet vi behöver ha i vår anläggning för just ditt behov. 

Energidelen
Energidelen avser din förbrukning - det vill säga hur många kilowattimmar du gör av med. Priset för varje kilowattimme, energipriset, sätts utifrån våra kostnader att producera värmen och är därför olika beroende på årstid. 

Temperaturtillägget
Temperaturtillägget avser din returtemperatur, alltså den temperatur som fjärrvärmevattnet har när det går tillbaka till oss från din värmecentral. Returtemperaturen ska vara så låg som möjligt, då är både din värmecentral och vårt system mest effektivt. Är temperaturen under 30 grader betalar du inget temperaturtillägg.

Här hittar du den aktuella prislistan.

Prisinformation


Normalprislista 2021

Normalprislista 2022

Prisändringsmodell 2022-2024

Så läser du din faktura

Här hittar du avtalsbilagor m.m.

Ta hjälp av kundportalen


Kundportalen hjälper dig att få bra koll på din energianvändning. Du kan ställa in bevakningar så att du direkt får veta om effekt eller returtemperatur skulle dra iväg.

Här loggar du in