X

Lägre returtemperatur ger lägre kostnader

En låg returtemperatur sänker dina kostnader och gör samtidigt att hela vårt fjärrvärmesystem blir mer effektivt. Här kan du lära dig mer om hur det hänger ihop.

Vi har dålig returtemperatur, vad beror det på?

Varför är returtemperaturen för hög? Vi får många frågor från våra kunder om hur fjärrvärmen fungerar och hur man gör för att få ut det mesta av den.

Returtemperatur är den temperatur som fjärrvärmevattnet har när det går tillbaka till oss från din värmecentral. En låg returtemperatur och en effektiv värmecentral minskar slitaget på din anläggning och gör samtidigt vår produktion effektivare. Det kan finnas flera olika förklaringar till att returtemperaturen är för hög, men oftast beror det på någon av följande orsaker: 

• Styrventilen eller blandningsventilen är trasig eller har dålig funktion.
• Värmesystemet behöver injusteras.
• Värmekurvan är för högt ställd.
• Cirkulationspumpen är onödigt högt ställd.

En sänkt returtemperatur gör din uppvärmning mer effektiv

Ju bättre din värmecentral kan ta till vara på värmen i vattnet som flödar in i din central, desto svalare blir returtemperaturen. Det betyder också att din uppvärmning är så effektiv som den kan vara. För bostadsrättsföreningar och företag ger en sänkt returtemperatur även en sänkt kostnad, eftersom de har en annan prissättning. Om många arbetar med att få ner sin returtemperatur blir dessutom hela vårt fjärrvärmesystem mer effektivt, eftersom värmen då tas bättre till vara och mindre vatten behöver pumpas runt.

Fråga Robert?

Har du också frågor om fjärrvärme? Då kan du ringa honom på 08-475 04 40 eller e-posta ”Fråga Robert” på kontakt@norrenergi.se

_MG_32132944_red.jpg