X

Vi hjälper dig spara och använda energin effektivt

Vårstädning på Solnaverket

Det är vår i luften och vi vårstädar på ett lite annorlunda sätt. Om du hör smällar inifrån Solnaverket imorgon och på onsdag är allt som det ska. Vi säkerhetssotar våra pannor med hjälp av kontrollerade gasexplosioner.

Sprängsotar för säkert underhåll

Under vintern samlas slagg på insidan av pannorna när vi eldar pellets för att värma fjärrvärmevatten. Med kontrollerade gasexplosioner får vi slagget att ramla ner. Metoden kallas sprängsotning, eller bang and clean. Sotningen görs för att det ska bli säkert att utföra underhållsarbeten i pannorna. 

När laddningarna fyras av uppstår smällar som kan uppfattas om du passerar på strandpromenaden utanför Solnaverket. Men det finns ingen anledning till oro, allt är helt i sin ordning.