X

Vår coolaste tjänst håller dig sval

Så svalkar vi viktig verksamhet

Vår coolaste tjänst håller dig sval i värmeböljan

Hettan dallrar över våra städer. Står vi inför ännu en tropisk sommar? Vad är bra att tänka på när det är varmt? Vi fixar kylan som ser till att viktig verksamhet kan fortsätta som vanligt.

Visst är det underbart med sol och värme, men ibland kan det vara skönt att komma undan en stund. Som när du går in genom svängdörrarna till köpcentret eller kontoret, och känner den svala luften. I Solna och Sundbyberg är det ofta Norrenergis coolaste tjänst som ser till att det blir svalt – vår 100 procent förnybara fjärrkyla.

Beredda och stöttar med övervakning

Nu när väderrapporten visar på varmt väder betyder det att det kalla vattnet i vårt fjärrkylnät streamas för fullt för att göra det svalt och skönt i butiker, kontor, sjukhus och datahallar.

– Sommaren 2018 var en utmaning som vi har lärt oss mycket av. Många av våra kunder har gjort stora förändringar sedan dess för att kunna vara så resurseffektiva som möjligt. Vi har också optimerat våra anläggningar för att få ut bästa möjliga effekt, säger Mattias Tellrud, chef för marknadsutveckling på Norrenergi.

– Vi övervakar också våra kylakunders leveranser dagligen och hör av oss om det ser ut som att något inte står rätt till. På så sätt kan vi snabbt hitta och åtgärda fel, och slipper onödiga kostnader för både oss och våra kunder. Det bidrar också till att hela kylasystemet optimeras, säger Mattias Tellrud.

Mattias Tellrud 200626.jpg

Tips för att använda kylan så effektivt som möjligt

För att använda kylan så effektivt som möjligt har vi några tips till dig som är kylakund hos oss.  

  • Dra ner på kylan. Den här sommaren kan det vara färre personer och värmealstrande datorer i lokalerna jämfört med tidigare år, på grund av de speciella omständigheter vi lever under. Därför är det bra att tänka på att inte använda mer kyla än nödvändigt.
  • Av samma anledning är det bra att anpassa ventilationen till det behov som gäller nu.
  • Var vaksam på hög luftfuktighet, eftersom det kan vara en utmaning när fastigheter ska kylas på grund av risken för kondensbildning. Precis som när ett glas med kall dryck kan få vattendroppar på utsidan på sommaren, kan fukten i luften fällas ut och bilda kondens på de kalla kylelementen, kylbafflarna, som ofta sitter i taket på exempelvis kontorslokaler. Efter hand börjar kondensen droppa ned och det kan bli mycket stora mängder vatten. Ibland kan det till och med upplevas som att det regnar. 
  • Ett sätt att gardera sig mot att det bildas okontrollerade mängder kondens är att se till att funktionen daggpunktsreglering är vald i styrsystemet – en funktion som finns i de flesta styrsystem. Den tar hänsyn till luftfuktighet och temperatur och stryper tilloppet av kallvatten till kylbafflarna så att de inte blir för kalla och börja ”regna”.

    Om denna funktion saknas måste man arbeta aktivt med tilloppstemperaturer till kylbafflarna och rondera lokalerna regelbundet för att se till att de kyler men inte regnar. Detta är speciellt viktigt vid väderomslag från varmt och torrt klimat, till varmt och fuktigt klimat. 

    Ännu ett tips är att ha koll på väderprognosen för att vara beredd vid väderomslag. Speciellt inför helger då ingen är på plats och kan varna om det börjar droppa.
  • Vi vill också påminna om att du kan ta hjälp av funktioner som hjälper dig styra och begränsa ditt effektuttag så att det inte går över din anläggnings reserverade effektbehov. Om du behöver hjälp med detta – hör av dig så hjälper vi dig.  

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med att fixa kylan.