X

Vår årsberättelse för 2015 är här

2015 var året då vi slog rekord, andelen förnybara bränslen i vår produktion blev 99,6%!

Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2015 är här

Färsk från tryckpressarna – vår års- och hållbarhetsredovisning är här! 2015 var året då vi slog rekord, andelen förnybara bränslen i vår produktion blev 99,6 %!

Tack vare hög tillgänglighet i våra anläggningar med bäst miljöprestanda samt att det gångna året var varmt, så blev andelen förnybart i vår produktion den högsta någonsin – 99,6 procent inklusive transporter. Ett gediget miljöarbete genom åren ligger också bakom den låga siffran som omräknat till utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 1 gram per kilowattimme.

Medlem i Prisdialogen

I årsberättelsen berättar vi också om det intressanta samarbete som under hösten 2015 ledde fram till att vi blev medlemmar i Prisdialogen. Ett initiativ som syftar till att stärka kundens ställning och insyn, och samtidigt möjliggöra en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling på fjärrvärme. 

Belysande intervjuer

Flera personer med anknytning till Norrenergi intervjuas i vår årsberättelse. Sundbybergs stads stadsdirektör Helén Eriksson-Elf är en av dem. Hon berättar om Norrenergis roll i arbetet framåt mot ett fossilfritt Sundbyberg. Mall of Scandinavias tekniska chef, Lilit Khachatryan, beskriver utmaningarna med att få ett bra inomhusklimat på köpcentrumet. Du hittar fler spännande intervjuer och mycket annat i redovisningen.

Ny strategisk plan för fortsatt hållbar utveckling

Under 2015 tog vi gemensamt fram vår nya strategiska utvecklingsplan. I den nya planen är ett av de strategiska målen att uppnå 100 procent klimatneutral verksamhet. Ett mål som driver oss att fortsätta utveckla hållbara lösningar, där ekonomi och miljön går hand i hand. 

Här hittar du vår årsberättelse