X

Utredning om köldmedieläckage klar

Norrenergi har gjort en utredning om det köldmedieläckage som uppstod i Frösunda kylstation i somras. Utredningen är nu klar och visar på brister i kylmaskinens styrsystem.

I somras inträffade ett köldmedieläckage från en kylmaskin i Frösunda kylstation. Läckaget uppgick till cirka 1,6 ton köldmedia och Norrenergi anmälde omedelbart läckaget till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. Den köldmedia som läckte ut var av typen R134a och påverkar inte människors hälsa eller ozonskiktet. Däremot påverkar den växthuseffekten med motsvarande 2 300 ton koldioxid. 

Händelsen startade med att vi fick ett larm från anläggningen om högt tryck i kylmaskinen. Den stoppades då omgående via fjärrstyrning. Enligt övervakningssystemet såg det ut som att maskinen stoppats, men i själva verket var den fortfarande igång. Detta var anledningen till att köldmedia kunde läcka ut. Stoppet fick ingen påverkan på fjärrkylleveranserna till våra kunder.

Genomför åtgärder

Utredningen visar på brister i kylmaskinens styrsystem. För att undvika liknande händelser genomför vi en rad åtgärder. Bland annat har vi säkrat att våra anläggningar med den typen av konstruktion fungerar som de ska, och vi har sett över våra rutiner. Vi kommer även att se över vilka krav vi ställer i våra upphandlingar:

– I framtida upphandlingar ska säkerheten ökas genom oberoende kontroller av såväl konstruktion som funktion av styrsystem, säger Stefan Persson, vd på Norrenergi.

Har du frågor eller funderingar kontakta vår kommunikationschef Monica Vilhelmson, telefon 08-475 05 60 eller monica.vilhelmson@norrenergi.se