X

Testar digitala värmestyrningssystem i större fastigheter

Satsningen på att utveckla digitala tjänster som hjälper våra kunder fortsätter. Tillsammans med Signalisten och företaget Noda, pilottestar vi sedan ett halvår tillbaka Nodas styrsystem för värme

Testar smart styrning som sparar energi

Sedan i höstas utforskar Norrenergi möjligheten att med digitala värmestyrningssystem hjälpa våra företagskunder att sänka energianvändning och effektuttag i större fastigheter och fastighetskluster. Vi samarbetar med företaget Noda Intelligent Systems och pilottestar deras system för energiuppföljning i ett par av bostadsstiftelsen Signalistens flerbostadshus.

Vi fortsätter satsningen på att utveckla digitala tjänster som hjälper våra kunder att spara energi och miljö utan att kompromissa om komfort och inomhusklimat. Tillsammans med Signalisten, Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse, och företaget Noda, pilottestar vi sedan ett halvår tillbaka Nodas styrsystem för värme, Smart Heat Building, och deras nätstyrningssystem för fjärrvärme, Smart Heat Grid. Vi provar systemen i två av Signalistens fastigheter och målet är att med hjälp av automatiserad analys och styrning i realtid kunna optimera inomhusklimatet och göra energianvändningen jämnare och mer effektiv, samtidigt som effektuttaget i fjärrvärmenätet blir lägre.

Utjämning ger besparingar
- Vi kommer att följa upp resultatet inom kort, men redan nu kan vi se att vi kan kapa effekttoppar och få en jämnare energianvändning med hjälp av Nodas system för styrning. Vi ser också att fastigheterna gör energibesparingar utan att inomhustemperaturen förändras, säger Kerstin Mundt, kundservicechef på Norrenergi.


Genom att styrsystemen lär sig hur byggnadernas energianvändning ser ut i olika situationer blir det möjligt att spara energi och minska effektuttaget i större byggnader och fastighetskluster. Systemen gör det också möjligt att med intelligenta styrfunktioner få en samverkan i fjärrvärmenätet mellan produktionen, distributionen och kundernas energianvändning, och anpassa dem till varandra på ett så klimatsmart och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det ger fördelar för både för kunder, Norrenergi och miljön.

Långsiktig satsning
Teknikutvecklingen tillsammans med den ökande digitaliseringen och hanteringen av data öppnar upp för många nya möjligheter och arbetssätt. Tjänster för en effektivare energianvändning är en sådan möjlighet.
- Med pilotprojekten får vi massvis av bra kunskap som hjälper oss utveckla framtida tjänster tillsammans med våra kunder, utifrån deras behov. Det här är en långsiktig satsning. Med energismarta tjänster kan vi bidra till ett mer hållbart samhälle på sikt, säger Kerstin Mundt.

Vill du veta mer om Norrenergis digitala satsning? Läs om pilotprojektet där några av våra villakunder testar digitala applikationer som hjälper dem att spara energi och få ett jämnare inomhusklimat.