X

Tack för att du hjälper oss!

I dagarna kan du som är kund till Norrenergi bli uppringd av undersökningsföretaget Svenskt kvalitetsindex, som genomför vår årliga kundundersökning. Vi hoppas få låna några minuter av din tid för att få veta mer om vad du tycker, och vilka behov du har när det gäller din uppvärmning.

Från och med idag inleder Svenskt kvalitetsindex arbetet med vår årliga kundundersökning, som pågår fram till och med 6 november. Undersökningen innebär att deras representanter ringer upp slumpmässigt utvalda kunder hos oss på Norrenergi. Samtalet tar cirka tio minuter och vi hoppas att många har möjlighet att svara.

Resultat underlag för fortsatt utveckling

Undersökningen hjälper oss att fånga upp dina synpunkter och förstå vilka förväntningar du har på oss. Resultatet använder vi sedan i arbetet med att fortsätta utveckla vår service, våra tjänster och dialogen med dig som är kund.

Tack för att du hjälper oss!