X

Ta hjälp med energideklarationen

Gustav Karlsson, avdelningschef hos vår samarbetspartner ÅF, berättar hur en energibesiktning går till.

Ta hjälp med energideklarationen

För tio år sedan infördes kravet på energideklaration och för många är det nu dags att deklarera igen. Vill du ha hjälp att göra er energideklaration så har vi samarbetsavtal med ÅFs certifierade energiexperter som utför deklarationerna.

Det är många uppgifter som ska finnas med i energideklarationen och som du som fastighetsägare eller ledamot i en bostadsrättsförening behöver ta reda på.
– Den nya deklarationen ställer högre krav än den gamla – bland annat är platsbesök i fastigheten obligatoriskt, och man ska redovisa den uppvärmda temperaturen i fastigheten för alla ytor som har minst tio grader, säger Daniel Nyqvist, produkt- och tjänsteutvecklare på Norrenergi.

Möjlighet att ta hjälp av ÅFs energiexperter

Energideklarationen ska utföras av en certifierad energiexpert på uppdrag av byggnadsägaren. För att underlätta för dig som är kund hos oss har vi därför inlett ett samarbete med ÅF.

Gustav Karlsson arbetar på ÅF som chef för en avdelning med bland annat åtta certifierade energiexperter. Han berättar att besiktningen följer en standardiserad procedur.

– Vi börjar med att ta in underlag såsom planritningar, energistatistik, OVK-protokoll och radonprotokoll. Sedan bokar vi in ett platsbesök med en representant från fastighetsägaren där vi tittar på alla tekniska installationer – värmecentral, ventilationsaggregat, eventuell kylanläggning, gemensam belysning med mera – allt som driver energianvändningen i fastigheten. Det är dock enbart fastighetsenergin som ska med i energideklarationen, inte hyresgästers verksamhetsenergi eller boendes hushållsenergi.

Åter på kontoret sammanställer de statistiken och räknar på kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Energiexperten lägger sedan in uppgifterna i energideklarationen direkt i Boverkets register.

Rekommendationer i stort och smått

– Vi tar fram rekommendationer på hur byggnaden kan drivas på ett energieffektivt vis utifrån olika parametrar. Optimering av befintliga system kan ofta vara väldigt kostnadseffektivt. Vi tittar också på vilka effekter fysiska åtgärder som tilläggsisolering eller fönsterbyten skulle kunna få, samt på installationstekniska åtgärder såsom byte av fläktar, uppgradering av den befintliga värmecentralen eller installation av solceller.

190703 Energideklarationen Gustav Karlsson.jpgGustav Karlsson, avdelningschef på ÅF, berättar hur en energibesiktning går till.

Bra tillfälle att göra energibesparingar

Även om energiexpertens åtgärdsförslag inte är tvingande så menar Gustav Karlsson att energideklarationen är ett utmärkt tillfälle att jobba för att sänka energianvändningen i fastigheten.

– Deklarationen visar ju både hur mycket energi fastigheten använder i dagsläget samt vilka åtgärder som skulle kunna minska användningen. Att investera i energieffektiva lösningar som minskar driftkostnaderna och höjer fastighetens värde är alltid en god affär – inte bara för plånboken utan även för klimatet, säger han.

Vill du ha hjälp av ÅFs energiexperter? Kontakta oss

Vill du ha hjälp med din energideklaration av ÅFs energiexperter? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du når oss via e-post till kontakt@norrenergi.se eller på telefon 08 475 04 40. Vi hjälper dig också gärna om du har funderingar inför eller efter att du gjort din energideklaration, eller vill ha tips om hur du kan spara energi.

Energideklarationens innehåll

 • Den uppvärmda arean i huset.
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
 • Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen om energiexperten har föreslagit sådana.
 • Byggnadens radonvärde om sådan mätning är utförd.
 • Uppgifter om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Här finns allt du behöver veta

 • boverket.se hittar du Boverkets information om energideklaration, bland annat finns uppgifter om vilka byggnader som ska ha energideklaration och vad en sådan ska innehålla.
 • På Boverkets webbplats finns även en nyutgiven digital handbok om energideklarationen. Förutom regler och instruktioner innehåller handboken också kontaktuppgifter till certifierade energiexperter.
 • Ytuppgifter framgår av byggnadens ritningar, som finns på kommunens webbplats (sök på ”bygglov”)
  Sundbybergs Stad
  Solna Stad
  Danderyd
  Bromma
 • Uppgifter om beräknad årsförbrukning av fjärrvärme finns längst ner på Norrenergis senaste faktura, som även går att hitta på Mina sidor.
 • Samma sak gäller för exempelvis vatten och elförbrukning – uppgifterna finns i allmänhet på fakturan från respektive leverantör.
 • Ett tips är att kolla den gamla energideklarationen – om det inte har varit några ombyggnader de senaste tio åren är många uppgifter samma som då.

Vanliga frågor

hittar du också svar på vanliga frågor som kan dyka upp inför deklarationen.