X

Din värmebudget är här

Missa inte möjligheten att få kontroll på er värme 2019.

Ta hjälp av värmebudgeten som är på väg

För att hjälpa dig att uppskatta kommande års värmeanvändning räknar vi varje år fram din värmebudget. Budgeten är nu på väg till dig eller så har den redan landat hos dig.

För att underlätta ditt budgetarbete räknar vi varje år fram en budgeterad värmeanvändning för varje fastighet som vi har tillräcklig information om. Värmebudgeten utgår från det gångna året och är baserad på ett normalkallt år och det nya priset för 2020.

Norrenergis fjärrvärmepris har varit oförändrat de senaste fem åren men till följd av bränsleprisutvecklingen behöver vi nu höja priset med 1,6 procent. Bränslepriserna är den faktor som har störst påverkan på prissättningen av fjärrvärme.

Värmebudgeten publiceras på Mina sidor

Nu i dagarna har vi färdigställt våra kunders värmebudgetar för 2020 och de finns också på Mina sidor. Du som är företags- eller brf-kund ska även ha fått ett e-postmeddelande skickat med budgeten till dig. Du som är villakund får budgeten via post inom kort och den läggs också upp på Mina sidor. 

Det här innehåller värmebudgeten

I värmebudgeten kan du bland annat se nästa års beräknade energianvändning månad för månad och få en estimerad sammanfattning av dina uppvärmningskostnader. Beräkningarna utgår från det energimönster som er fastighet haft under det senaste året och baseras på ett normalkallt år så att det blir enkelt att jämföra med tidigare år.

Tidigare värmebudgetar

Du hittar dina värmebudgetar för de gångna åren när du loggar in på Mina sidor, längst ner till vänster på startsidan. Sammanställningen gör det möjligt att göra jämförelser och se om olika insatser gett effekt. Du får också en bild av hur energianvändningen för din fastighet ser ut jämfört med andra liknande fastigheter.

Behöver du inloggningsuppgifter?

Saknar du dina inloggningsuppgifter till Mina sidor? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Här når du oss
Här loggar du in på Mina sidor