X

Strandbostäder får klimatsmart värme

Strandbostäder får klimatsmart värme

Nu börjar det nya bostadsområdet vid Bällstaån i Bromma sakta växa fram. Längs strandkanten bygger JM ett flerbostadshus med garage och förskola i bottenplanet. Norrenergi förser fastigheten med klimatsmart fjärrvärme.

Karlsbodavägen längs med Bällstaån är ett attraktivt område som länge har varit outnyttjat. Nu planerar JM och Skanska en strandpromenad och en blandstad med bostäder, lokaler och förskola.  
– Det är ett gammalt industriområde som vi nu omvandlar till ett fint bostadsområde. Och det här flerfamiljshuset är första etappen, säger Annsophie Hallmans, projektledare på JM.

Strandkanten_Pråmen_balkong_ 500 foto JM.jpg

Rivningen och markförstärkningen började vid årsskiftet. Därefter sanerades den gamla industrimarken – ett arbete som var färdigt i slutet av sommaren. Nu under hösten inleds markarbetena.

252 lägenheter

– Till våren börjar vi bygga själva huset, som är på 26 000 kvadratmeter. Sammanlagt blir det 252 lägenheter, som ägs av tre bostadsrättsföreningar. Inflyttning är planerad till 2022 och hittills har lägenhetsförsäljningen gått bra. Området har nära till både centrala Sundbyberg, tvärbanan och Bromma Blocks.

Husen försörjs med fjärrvärme från Norrenergi, som fick uppdraget efter en upphandling där Norrenergi hade det bästa erbjudandet.
– Det nya området ligger nära Solnaverket och vi kommer att dra en så kallad transitledning på 120 meter från det befintliga ledningsnätet fram till JMs anslutningspunkt. Varje bostadsrättsförening får sedan en egen anslutningspunkt och värmecentral. Uppvärmningen kommer även att kompletteras med frånluftsvärme och ackumulatortankar, säger Norrenergis projektledare Henrik Enström.

Strandkanten_Pråmen_exterior2_500 foto JM.jpg

Trångt under marken

Utmaningarna är flera när fjärrvärmen ska dras. Det är många både gamla och nya ledningar som ska samsas i backen – bland annat vatten, avlopp, el och högspänning – så det är ganska trångt att ta sig fram.
– Det krävs också en noggrann trafikplanering eftersom både vi och JM kommer att använda Karlsbodavägen, där fjärrvärmeledningen ska dras, för entreprenadmaskiner och tunga transporter. Men vi har en bra dialog med staden och en lång erfarenhet av att samordna trafik, säger Henrik Enström.

Bilderna tillhör JM.