X

Stöd till klimatinvesteringar

Står er bostadsrättsförening inför en stor investering som medför minskade utsläpp av växthusgaser? Med Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet kan ni få hjälp med finansieringen. 

Har ni en idé på en åtgärd som skulle minska er bostadsrättsförenings klimatpåverkan? Klimatklivet är Naturvårdsverkets satsning som ger stöd till lokala investeringar som är bra för klimatet. Till exempel är det möjligt att få medel till åtgärder som identifierats vid energikartläggningar och energideklarationer. Att sätta upp en laddstolpe till elbilar är ett annat exempel.

Pengarna i Klimatklivet ingår i statsbudgeten och sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut i stöd till olika lokala klimatinvesteringar. Alla förutom privatpersoner och enkla bolag kan söka investeringsstödet. 700 miljoner kronor per år kommer att fördelas fram till år 2020, och denna ansökningsomgång är 31 januari sista ansökningsdag, med beslut planerat till april. Ytterligare tre ansökningstillfällen följer sedan under året.

Läs mer här och se Naturvårdsverkets film som gör ett svep över nio åtgärder som Klimatklivet bidragit till. 

Klicka på bilden för att se Naturvårdsverkets film "Klimatklivet" där nio exempel bland Klimatklivets åtgärder presenteras och deras utsläppsminskningar per år. Filmen är på engelska.