X

Stabila fjärrvärmepriser visar Nils Holgersson-rapporten

Stabila fjärrvärmepriser visar Nils Holgersson-rapporten

Priserna på fjärrvärme har varit stabila under flera år. El står för en större ökning jämfört med andra varor och tjänster under samma period.

Nils Holgersson-rapporten för 2018 är nu klar. I undersökningen ”förflyttas” en fiktiv bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning i olika delar av landet.

Energiföretagen Sverige konstaterar att priserna på fjärrvärme generellt har varit stabila under flera år. En förklaring är hur priset på biobränsle utvecklats, en annan kan vara Prisdialogen, en modell för lokal dialog mellan kund och leverantör om prisförändringar på fjärrvärme.

Prisutvecklingen för fjärrvärmen planar ut – el ökar markant

Mellan 2017 och 2018 ökade de genomsnittliga fjärrvärmepriserna för olika huskategorier strax över 0,5 procent. Priserna och prisjusteringar varierar mellan näten runt om i Sverige, beroende på skilda förutsättningar. De senaste åren har prisutvecklingen legat under 1 procent.

Rapporten visar också att den totala elkostnaden har ökat med i genomsnitt 20,5 procent sedan 2017. Det beror till största del på ökade elhandelspriser (51,4 %), men även på skatt och elnätsavgifter.

Norrenergis pris på fjärrvärme för 2019 ligger kvar på samma nivå. Det är femte året i rad som vårt fjärrvärmepris inte ändras.