X

Sommarnumret av Gröna kvarter är här!

Snart landar ett nytt nummer av vår kundtidning Gröna kvarter i din brevlåda. Inför sommaren kan du läsa om hur vår fjärrkyla håller kaffekvarnarna kalla hos Arvid Nordquist och om sommarens högtryck för de som arbetar med drift och underhåll av våra nät.

Både bostäder, kontor och andra spännande byggprojekt växer upp i regionen. Och Norrenergi står för fjärrvärmen i många av projekten. Vi ger dig överblick och gör nedslag i tre projekt vi är särskilt delaktiga i. Visste du till exempel att Ursvik är det största nya bostadsområdet i Stockholmsregionen sedan Hammarby Sjöstad?

Du kan också läsa vad Naturskyddsföreningens Emanuel Blume säger om vad Bra Miljöval-märkningen innebär för fjärrvärme och fjärrkyla. Eller om hur temperaturtillägget för företag och bostadsrättsföreningar fungerar och varför det är lönsamt att ha en låg returtemperatur. Missa inte heller hemma-hos-reportaget hos en av våra villakunder.

Trevlig läsning!

Gröna kvarter 7.jpg