X

Som kund styr du tjänsteutbudet

Som kund styr du tjänsteutbudet

Nu tar vi ännu ett stort steg i arbetet med att stötta våra kunder i sin energieffektivisering. I september tillträdde Jesper Wilhelmsson som chef för den nya gruppen Energioptimering. 
– Målet är att bredda vårt utbud och utveckla nya tjänster tillsammans med våra kunder.

Jesper Wilhelmsson har tidigare jobbat på IKEA med fastighets- och hållbarhetsfrågor och kommer närmast från fastighetsförvaltningsbolaget Newsec. Där var han teknisk förvaltare och ansvarig för kontors- och handelsfastigheter, vilket innebär att han har erfarenhet från både fjärrvärme, fjärrkyla och geoenergi. 
– Energi- och hållbarhetsfrågor har alltid legat högt på agendan. Att minska sin energianvändning ligger i allas intresse eftersom det sparar både pengar och miljö. Tack vare min bakgrund är jag väl insatt i vilka utmaningar som fastighetsägare står inför och kan fungera som länken mellan fastighetsägarna och våra energitekniker.

jesper wilhelmsson009 w.jpg

Jesper Vilhelmsson är chef för den nya gruppen Energioptimering.

Undersöker kundernas behov

Det finns en stor kompetens inom energioptimering på Norrenergi. Och ambitionen är att utveckla tjänsterna och bredda utbudet för att hjälpa kunderna att bli ännu mer energieffektiva.
– Vi har nyligen inlett ett större arbete med att ta reda på kundernas behov och önskemål. Det gör vi genom att fråga dem, men också genom att bevaka hur andra energibolag jobbar och vilka tjänster de erbjuder, säger Jesper Wilhelmsson. Redan idag har Norrenergi flera tjänster som hjälper kunderna att få en bra inomhustemperatur och minska energianvändningen – bland annat Värmetrygg, Värmesmart och Driftgenomgång.

jesper wilhelmsson015 w.jpg

Nu tar vi ännu ett stort steg i arbetet med att stötta kunderna i sin energieffektivisering. 

– I framtiden räknar jag med att vi exempelvis ska kunna erbjuda energiinventeringar och även hjälpa kunderna med injustering av värmesystem, som gör att fastigheten blir effektivare. Idag kan du behöva anpassa värmen efter den kallaste lägenheten, vilket innebär att övriga lägenheter använder mer energi än nödvändigt. Det finns mycket att spara genom att fördela värmen bättre.

Stöd och hjälp att spara

Tjänsterna vänder sig till alla kunder men det är framför allt bostadsrättsföreningar som efterfrågar hjälp med att minska energianvändningen med bibehållet eller bättre inomhusklimat.
– Självklart kan vi även hjälpa våra företagskunder, men de har oftast egna fastighets- och drifttekniker som har kunskap inom det här området. Andra exempel på framtida tjänster kan vara hjälp med ventilation eller olika typer av energiinstallationer, som till exempel laddstolpar.
– Jag ser fram emot att få utveckla tjänster tillsammans med våra kunder och visa på de besparingar det kan innebära, både för plånboken och miljön. Energibesparande åtgärder innebär ju ofta en initial kostnad, men redan på några års sikt kan de betala sig. I slutänden ska alla vara vinnare, säger Jesper Wilhelmsson.