X

Små utsläpp i Sundbyberg och Solna

En gemensam nämnare är vår miljömärkta fjärrvärme som är till 98 procent förnybar.

Små utsläpp i Sundbyberg och Solna

I Solna har utsläppen av växthusgaser minskat med 23 procent sedan 1990 – och sundbybergarna släpper ut minst växthusgaser per invånare i hela landet med 0,6 ton per invånare. En gemensam nämnare är vår miljömärkta fjärrvärme som bidrar till låg klimatpåverkan.

Våra ägarkommuner Solna och Sundbyberg har små utsläpp av växthusgaser. Så vad har kommunerna gemensamt? Jo, att det saknas jordbruk och tung industri. Men också att det finns en bra och utbyggd miljömärkt fjärrvärme. Vår fjärrvärme värmer 90 procent av fastigheterna i de båda kommunerna.

Klimatstrategi för växande Solna

I höst tog Solna stad fram sin första klimatstrategi som ska ge inriktning för såväl minskad klimatpåverkan som anpassning av staden till ett förändrat klimat. Ett viktigt steg i stadens miljöarbete då Solna växer så det knakar. Sedan år 2000 har stadens befolkning ökat med 25 procent och utvecklingen fortsätter. När staden växer ökar behovet av resurseffektiva lösningar för att tillväxten ska kunna ske på ett miljömässigt hållbart sätt.

Ekokommunen Sundbyberg

I Sundbybergs stad är hållbar utveckling för god livsmiljö och folkhälsa en av stadens fem strategiska inriktningar. Staden arbetar också efter en klimat- och hållbarhetspolicy som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och följs upp årligen. Vilka energislag som används och energismarta val som görs i vardagen är viktiga delar i arbetet för att minska stadens klimatpåverkan.

Sundbyberg samarbetar i flera nätverk på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att uppnå en hållbar stad. Bland annat är staden en ekokommun sedan 1999. Det betyder att de är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner (Sekom) som arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara.

Missa inte att ta hjälp av energi- och klimatrådgivningen

Båda kommunerna erbjuder även kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, organisationer och mindre företag, tillsammans med 25 andra kommuner i Stockholm. Där kan du få råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöbelastning och få information om vilka olika tekniska lösningar det finns att välja mellan. Vår värme är till 98 % förnybar, så med fjärrvärme har du en klimatsmart värmelösning. Men det kan alltid finnas åtgärder som kan minska energianvändningen ytterligare, så missa inte den möjligheten!