X

Norrenergi och Fortum Värme samarbetar för att stärka fjärrvärmens konkurrenskraft

Norrenergi och Fortum Värme har den 22 oktober tecknat slutliga avtal om en långsiktig samverkan inom fjärrvärmeområdet. Tillsammans levererar bolagen fjärrvärme till över en halv miljon hushåll och verksamheter i Stockholmsregionen. Genom samverkansavtalen säkerställs Norrenergis produktionskapacitet för framtiden och samtidigt möjliggörs ytterligare utveckling av hållbar kraftvärme för hela regionen.

Norrenergi och Fortum Värme har sedan tidigare ett produktionssamarbete som nu utökas. Konkret innebär avtalet att Fortum Värme från första halvåret 2016 kommer att leverera 75 MW värme till Norrenergi och att parterna gemensamt skall optimera produktionen för att få bästa möjliga energi-, miljö- och kostnadseffektivitet. Det finns också möjlighet för Norrenergi att i framtiden efterfråga ytterligare kapacitet.

- Avtalet innebär att vi nu förverkligar ett av Sveriges största produktionssamarbeten inom fjärrvärmeområdet. Vi kommer att leverera den basproduktion som Norrenergi efterfrågat. Samtidigt skapar vi förutsättningar för ytterligare utveckling av förnybar kraftvärme i Stockholmsregionen och stärker fjärrvärmens konkurrenskraft, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Norrenergi har utrett olika alternativ för att trygga framtida produktionskapacitet och därmed säkerställa konkurrenskraftig fjärrvärme till kommuninvånarna.

- Solna och Sundbyberg växer liksom hela Stockholmsregionen och efterfrågan på miljöriktig fjärrvärme ökar. Vi är övertygade om att detta samarbete över kommungränserna är den rätta vägen för att trygga Solna och Sundbybergs tillgång till konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme, säger Johan T Sterndal, styrelseordförande i Norrenergi. För Norrenergis kunder innebär detta att förutsättningarna för långsiktigt stabila priser ökar och precis som tidigare så kommer alla leveranser att leva upp till Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Kontakt:
Viktoria Raft
Presschef Fortum Värme AB
Telefon: 072-2320631
E-post: viktoria.raft@fortum.com

Monica Vilhelmson
Kommunikationschef Norrenergi AB
Telefon: 08-475 05 60
E-post: monica.vilhelmson@norrenergi.se

Om Fortum Värme
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har cirka 10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas. Fortum Värme är samägt av Fortum (90,1 % av aktierna och 50,1 % av rösterna) och Stockholms stad (9,9 % av aktierna och 49,9 % av rösterna). 2013 enades ägarna om ett nytt aktieägaravtal, och från och med den 1 januari 2016 kommer bolaget att bli ett renodlat 50/50-bolag.

Om Norrenergi
Norrenergis fjärrvärme värmer mer än 100 000 människor i Solna och Sundbyberg med omnejd. Bolaget producerar och levererar även fjärrkyla till bland annat datahallar, köpcentrum och kontor. All värme och kyla lever upp till mycket högt ställda miljökrav och är sedan länge märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Andelen förnybar energi uppgick 2014 till 99 %. Norrenergi, som ägs av Solna och Sundbybergs städer, levererar årligen cirka 1 TWh värme och cirka 70 GWh kyla till ett värde av cirka 800 Mkr.