X

Släck ljuset på Earth hour – visa att du vill värna om vår planet

Som vanligt släcker vi belysningen på vår kylackumulator intill Huvudstabron för att visa att vi vill fortsätta bidra till en livsstil där vi lever så hållbart som möjligt.

Släck ljuset på Earth hour – visa att du vill värna om vår planet

Var med och ta ställning för vår planet under Earth Hour imorgon. Som vanligt släcker vi belysningen på vår kylackumulator intill Huvudstabron för att visa att vi vill fortsätta bidra till en livsstil där vi lever så hållbart som möjligt – för människan, djuren och naturen. Släck och höj din röst för klimatet du med!

Imorgon, lördag den 28 mars mellan 20.30 och 21.30 är vi många som släcker den elektriska belysningen under en timme i världens största miljömanifestation. Vi är med och släcker belysningen på vår kylackumulator vid Huvudstabron. Genom Earth hour vill Världsnaturfonden (WWF) belysa hotet från klimatförändringarna. Årets tema är: Släck – och höj din röst för klimatet.

earth-hour-wifi-symbol-768x602.png

Under 2020 vill WWF Sverige agera för en rad förändringar för att minska våra ekologiska fotavtryck och förbättra förutsättningarna för vår biologiska mångfald. Tillsammans måste vi hitta en livsstil där vi lever hållbart. 

Alla kan bidra

Vi kan alla kan göra något för att minska vår klimatpåverkan – och förändringar i vår livsstil som är bra för klimatet är ofta bra för vår hälsa också. Några exempel är:
•    Spara el och värme
•    Välja begagnat före nytt
•    Minska sitt matsvinn

Om alla på jorden levde som vi i Sverige, så skulle det krävas över fyra planeter. Därför är varje steg vi kan ta mot en mer hållbar livsstil värdefullt.
Här hittar du tips från WWF på vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan hemma.

Hur bidrar vi?

Varje dag tar vi vara på energi som blir över och streamar värme och kyla till dem som behöver. Våra nät gör det möjligt. De senaste trettio åren har vi till exempel tagit vara på spillvärmen i duschvatten från boende i vårt område, och återanvänt den igen och igen.

Jobbar vidare mot helt 100 %

Vi jobbar steg för steg mot en 100 % klimatneutral verksamhet som värmer dig utan att värma jorden. Vi är nästan där, förra året var andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion 99,2 %. 

Räkna ner med resten av världen

Till följd av den rådande samhällssituationen blir det en digital nedräkning av Earth hour i år. Om du vill kan du räkna ner online med resten av världen på WWFs facebooksida strax innan kl 20.30.

Foto: WWF