X

Earth hour

Släck ljuset på Earth hour imorgon lördag

Imorgon kl. 20.30 är vi med och tar ställning för klimatet och en rättvis värld under Earth Hour – världens största miljömanifestation. I olika samarbeten, varje dag, tar vi vara på energi som blir över för att värma och svalka dem som behöver. På så sätt jobbar vi, steg för steg, mot en 100 % klimatneutral verksamhet. Imorgon släcker vi belysningen på vår kylackumulator intill Huvudstabron för att visa var vi står. Var med och släck ljuset du med!

I år är det tionde året som Earth hour genomförs. Världsnaturfondens miljömanifestation Earth Hour belyser hotet från klimatförändringarna. Att delta skickar en viktig signal att du vill se ett tydligt agerande för klimatet och global rättvisa. Sverige har alla förutsättningar för att gå i täten som världens första fossilfria land. Och där kan fjärrvärme bidra stort! 

Värme i kretslopp för en fossilfri värld

Sedan 1990 och framåt har branschens omställning till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, återvinning av spillvärme med mera bidragit till att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med en femtedel på två decennier. Enligt Naturvårdsverket är omställningen den största förklaringen till att Sverige redan lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet. 

Det är näten som gör det möjligt. Med dem kan vi flytta överbliven spillvärme från ett ställe till ett annat och skapa hållbara kretslopp – på samma sätt som vi på Norrenergi under de senaste trettio åren tagit vara på spillvärmen i duschvatten från de boende i vårt område och återanvänt den igen och igen.

Små förändringar gör skillnad

Människor över hela världen deltar i Earth hour för att sätta ljus på klimatfrågan. Länder från 24 olika tidszoner och sex kontinenter deltar. Vi kan alla göra förändringar i vår vardag som bidrar till en mer hållbar framtid. Här får du inspiration och tips på hur du kan uppmärksamma Earth hour.

Eller se en inspirerande film om Earth hour och dess historia här.