X

Så får ni effektivare uppvärmning i er fastighet

Mer effektiv energianvändning med Värmesmart – för dig i bostadsrättsförening och för företag.

Skönare och effektivare med Värmesmart

Jämnare inomhustemperatur, lägre energikostnader, mindre jobb – och dessutom klimatsmart. Fördelarna med Värmesmart är många. Efter lyckade pilottester och start hos villakunderna lanserar vi nu tjänsten även för bostadsrättsföreningar och företag. För en normalstor förening kan det här bli mycket lönsamt.

Tillsammans med kunderna och företagen Ngenic och Noda har vi det senaste året drivit två digitala pilotprojekt för att hjälpa kunderna energieffektivisera. Pilotprojektet med Ngenic har resulterat i tjänsten Värmesmart Ngenic, och nu lanserar vi Värmesmart Noda som riktar sig till företag och bostadsrättsföreningar.

Smarta algoritmer lär sig förutspå

Det hela bygger på smarta algoritmer som lär sig hur förändringar av utomhustemperatur slår i fastigheten. Systemet lär sig förutspå hur värmen ska regleras för att den ska bli så energismart som möjligt. Så här går det till:

– Genom att installera en hårdvara mellan mätaren av utomhustemperaturen och den dator som reglerar fjärrvärmen kan man ”lura” systemet att det är en annan temperatur utomhus än den faktiska, säger Karl Gottberg, energiingenjör på Norrenergi.

Lura systemet?

– Ja, utan Värmesmart är det utomhustemperaturen som styr hur varmt vattnet är i radiatorerna. Är det till exempel noll grader ute kan systemet skicka 45-gradigt vatten till värmeelementen i bostaden, oavsett hur varmt det är inomhus. 

Den faktiska inomhustemperaturen styr

Med Värmesmart är det den faktiska inomhustemperaturen som styr. Ett antal temperaturgivare placeras på strategiska platser i byggnaden för att få en så rättvisande bild av fastighetens uppvärmning som möjligt. Till exempel vill man ha med både norr- och sydläge liksom platser högt upp och långt ned i fastigheten.

190125 Lägenhetshus.jpg

Lär sig huset

Värmesmart lär sig också hur fastigheten fungerar. Fem grader på hösten känns mycket kallare än fem grader på våren, då luften är torrare. Eftersom Värmesmart känner av temperaturen i lägenheterna slipper föreningarna dessutom ställa in värmekurvan – något som tar både tid och energi – och som kostar pengar om den är felställd. Systemet tar också hänsyn till faktorer som uppvärmning från solinstrålning eller från människors aktiviteter i huset. 

Daniel Nyqvist Tjansteutvecklare Norrenergi.jpg

Värmesmart ger ett jämnt och behagligt inomhusklimat – men också energibesparingar på upp till tolv procent, säger Daniel Nyqvist, tjänsteutvecklare på Norrenergi.

Jämnt och behagligt inomhusklimat samtidigt som du sparar energi

Resultatet blir framför allt ett jämnt och behagligt inomhusklimat – men också energibesparingar på upp till tolv procent.
– Det krävs att du har en årsförbrukning från 250 megawattimmar och uppåt för att det ska löna sig att abonnera på Värmesmart Noda. Vår ambition är också att hitta smarta lösningar som lämpar sig bättre för mindre flerbostadshus, så att även de kan ta del av vår tjänst Värmesmart, säger Daniel Nyqvist, tjänsteutvecklare på Norrenergi.

Vid en förfrågan skriver vi ett preliminärt avtal med kunden. Sedan gör Noda en noggrann inventering av fastigheten där de kollar tillgången på eluttag, antal lägenheter samt avstånden mellan byggnaderna. När inventeringen är klar justerar vi kostnaderna om det behövs och skriver ett nytt avtal som löper ett år i taget.

Alla tjänar på Värmesmart

– Därefter installerar vi utrustningen – kunden behöver inte göra någonting förutom att släppa in oss för att installera utrustningen. Värmesmart gynnar även oss på Norrenergi, som får en lägre returtemperatur på vattnet. Och eftersom miljöpåverkan dessutom minskar är alla vinnare med Värmesmart, säger Daniel Nyqvist.