X

Satsning på ny panna ytterligare ett steg mot helt förnybar produktion

Nu är det klart att Norrenergi moderniserar Solnaverket och ersätter den äldsta pannan med en ny.

Satsning på ny panna ytterligare ett steg mot helt förnybar produktion

Nu är det klart att Norrenergi moderniserar Solnaverket och ersätter den äldsta pannan med en ny. Ett glädjande beslut som ökar vår förnybara produktionskapacitet och hjälper oss få bort ytterligare några av de sista fossila procentandelarna. Den nya pannan beräknas vara i drift år 2022.

Nyligen fattade Norrenergis styrelse beslut om att ersätta panna 3, Solnaverkets äldsta panna. Pannan är från 1968 och har idag ett kraftigt ökande underhållsbehov och en begränsad kapacitet på grund av sin ålder.
– Vi arbetar ständigt med att utveckla och modernisera vår produktion av fjärrvärme för att successivt minska vår återstående klimatpåverkan. Beslutet att byta ut panna 3 är ett steg i det arbetet, säger Stefan Persson, vd Norrenergi. 

Hjälper oss komma ännu närmare 100 %

– 2019 nådde vi upp till 99,2 % förnybar produktion efter att bränsletransporterna till våra produktionsanläggningar räknats in. Det är en av de högsta andelarna vi någonsin uppnått och vi är stolta över den samhällsnytta vi bidrar med. Den här satsningen hjälper oss att nå ännu längre, säger Stefan Persson. 

Ger minskad miljöpåverkan och en ökad förmåga att hantera omvärldsförändringar

Efter att ha utrett flera investeringsalternativ har vi kommit fram till att en hetvattenpanna som kan eldas med både träpulver och bioolja är det bästa alternativet. Detta eftersom det både ger en minskad miljöpåverkan och en ökad förmåga att hantera omvärldsförändringar. Bytet av pannan är även ett viktigt steg i förberedelserna för att hantera kapacitetsbortfallet som uppstår om vi inte längre kan ta värme från renat avloppsvatten då Bromma reningsverk stänger. Ett projekt som beräknas vara genomfört år 2026.

Den nya pannan kommer att ha 70 MW fjärrvärmeeffekt och ska placeras på Solnaverket i byggnaden där den gamla står idag. År 2022 beräknas den kunna tas i drift.