X

Samarbete för insamling av mätvärden

Från årsskiftet tar företaget One Nordic över mätvärdesinsamlingen för alla Norrenergis fjärrvärme- och fjärrkylmätare. Detta är ett steg i översynen av våra digitala energitjänster.

Nyligen tecknade vi avtal med företaget One Nordic som från och med 1 januari 2018 tar över mätvärdesinsamlingen för alla Norrenergis fjärrvärme- och fjärrkylmätare. De kommer se till att Norrenergi och våra kunder även fortsättningsvis får en väl fungerande, kvalitetssäkrad och korrekt insamling av mätvärden. 
– Vi har valt att lyfta ut mätvärdesinsamlingen till en extern entreprenör för att kunna frigöra resurser, och i ännu högre grad fokusera på våra kunder och deras behov. Det handlar till exempel om att se över våra digitala energitjänster, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi.

Mätinsamling varje timme

Vi samlar in våra kunders mätvärden varje timme och fjärröverför dem till oss digitalt. Att energimätning, mätare och mätvärdesinsamling fungerar korrekt är en viktig faktor bland annat vid energieffektiviseringsåtgärder på fastigheter. 
– Med One Nordics bredd inom energimätning i kombination med deras erfarna personal känner vi oss trygga i vårt val av leverantör. Vi ser fram emot tre års gott samarbete, säger Maria Carvinge.

Du som kund kommer inte märka av någon skillnad av förändringen. Som vanligt hittar du alla dina mätvärden på Mina sidor och kontaktar vår kundservice om du har frågor eller funderingar.