X

Rör för fjärrkyla till Bromma läggs under Ulvsundaleden

Rör för fjärrkyla läggs under Ulvsundaleden

I höstas påbörjades utbyggnaden av förnybar fjärrkyla till Bromma. Ledningarna som dras ska transportera kyla från Solnaverket vid Solna strand hela vägen fram till NCC:s fastighet Hangar 5 i Bromma. Just nu pågår arbetet med att placera ut rören under den hårt trafikerade Ulvsundaleden.

Arbetet med utbyggnaden av fjärrkyla har pågått under ett halvår och det är nu dags att placera ut rören som ska korsa Ulvsundaleden. Korsningen är ett kritiskt moment i projektet för att fjärrkylan ska nå Bromma Blocks-området och det kan uppstå en del prövningar längs med vägen.

– Det här är ett spännande projekt som inte saknar utmaningar. Det handlar bland annat om att korsa Bällstaviken och den hårt trafikerade Ulvsundavägen. Nu har vi påbörjat arbetet med att lägga rör under Ulvsundavägen som vi inte kan stänga av under arbetets gång. Därför trycker vi nu in skyddsrör från ena sidan av vägen till den andra. När skyddsrören är på plats borras lera ut från dem. Därefter kan vi föra igenom ledningarna för fjärrkyla och fjärrvärme, förklarar Ola Nordgren, Norrenergis projektledare.

ola-norrenergi-w.jpg

Stora miljöfördelar med 100 % förnybar kyla

Fjärrkyla bygger på samma principer som fjärrvärme. Det är bekvämt, driftsäkert och ett resurssmart sätt att få en behaglig inomhustemperatur. Dessutom är fjärrkylan från Norrenergi 100 procent förnybar – mer än en fjärdedel kommer exempelvis från sjökyla, där vi hämtar kallvatten från en djupvattenhåla i Lilla Värtan.

Efterfrågan på fjärrkyla ökar och fler förväntar sig en behaglig inomhustemperatur på kontoret eller i köpcentret. Att kunna kyla serverhallar på ett hållbart sätt är också viktigt i vårt uppkopplade samhälle.

– Fjärrkyla ger stora miljöfördelar. När en central, miljöanpassad anläggning gör jobbet minskar elbehovet och användningen av köldmedier. Aspekter som vi tror kommer leda till att tjänsten växer ännu mer i framtiden, berättar Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi.

Den totala längden på kylledningen blir 2,1 km och kommer att gå via Norrbyvägen samt Ranhammarsvägen. Fjärrkylan till Bromma beräknas vara fullt utbyggd nästa höst. Under arbetets gång finns möjlighet för fastighetsägare längs sträckningen att ansluta sina fastigheter.