X

Resan mot 100 procent

2015 var andelen förnybart bränsle i Norrenergis fjärrvärmeproduktion den högsta någonsin – 99,6 procent förnybart bränsle, och då är även transporterna inräknade. Vår miljö- och säkerhetschef Dana Wojciechowska berättar om hur vi jobbar på flera fronter för att Norrenergi ska bli helt klimatneutralt.

Resan mot 100 procent

Att miljöfrågorna är i ständigt fokus hos Norrenergi har nog ingen missat – över 99 procent av fjärrvärmen producerades 2015 med förnybart bränsle. Men hur jobbar Norrenergi för att åstadkomma detta? Norrenergis miljö- och säkerhetschef Dana Wojciechowska jobbar på flera fronter.

Norrenergi ska vara 100 procent klimatneutralt – så lyder det övergripande målet. Men det är den sista, återstående biten som är den svåraste. Och Dana Wojciechowska och hennes kollegor jobbar på flera fronter för att nå dit.
– Vi var det första energibolag som kunde märka all vår fjärrvärme och fjärrkyla med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, som ibland kallas för världens tuffaste miljömärkning. Den är också en viktig faktor vid miljöcertifiering av byggnader. Vi är ett av de tre energibolag som uppnår nivå Guld för kriteriet ”energislag” i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

Men kriterierna för Bra Miljöval blir tuffare i takt med utvecklingen. Och Norrenergi står inför flera utmaningar. Ett exempel är att återföra aska från förbränningen till skogen, för att på så vis sluta kretsloppet.
– Målet är att askåterföringen ska vara upphandlad till hösten. Därefter tar vi fram en tidplan för att komma igång, säger Dana Wojciechowska.

Klimatneutral produktion
En av Norrenergis strategier är att säkerställa en klimatneutral produktion. Dana Wojciechowska har därför fått i uppdrag att ta fram en plan för att klimatkompensera den återstående fossila andelen, och på sikt strävar Norrenergi efter att ha en helt fossilfri produktion.
– Vi har också påbörjat en process om nytt miljötillstånd och ny detaljplan för Solnaverket som möjliggör detta. Vi vill bland annat ha möjlighet att ersätta en av oljepannorna i Solnaverket med en ny panna, som drivs med biobränsle.

I samma strategi ingår också att fortsätta använda Norrenergis grönaste bränsle: det renade avloppsvattnet från Bromma reningsverk.
– I vår värmepumpanläggning tar vi vara på värmen från vattnet, och det vill vi fortsätta göra när verksamheten på Bromma reningsverk 2022 flyttar till Henriksdal. Vi bedömer att det finns goda tekniska och ekonomiska förutsättningar för detta.

Miljöcertifierade transporter
Ett område som man inte alltid associerar med fjärrvärme men som står för en stor del av utsläppen är transporterna. Norrenergi samarbetar sedan flera år med transportörerna kring miljöfrågor, vilket har bidragit till att det fossila nyckeltalet för transporter är lågt.
– I år har vi skärpt upphandlingskraven ytterligare. Vi kräver bland annat att transportföretagen ska vara miljöcertifierade enligt ISO 14001, att samtliga motorer ska vara minst miljöklass Euro 5 och att däckens slitbanor inte ska innehålla några högaromatiska oljor.

Norrenergi kräver också att lastbilschaufförerna har utbildning i eco driving för tunga fordon, och att företagen varje år lämnar en miljörapport om föregående års miljöbelastning.

Med kundernas hjälp
Precis som Norrenergi kan hjälpa kunderna att nå sina miljömål, kan faktiskt även kunderna hjälpa Norrenergi att nå sina miljömål. Norrenergi har sedan flera år ett samarbete med Fabeges fastighet i Arenastaden där Vattenfall har sitt huvudkontor. De har nämligen installerat solfångare på taket som ibland skapar mer värme än vad som behövs. Den överskottsvärmen levererar de till Norrenergis nät så att den kan komma till användning på andra ställen.
– Vi vill skapa samarbeten för att både flytta och återvinna energi. Vår målsättning är ju att i ännu högre grad utveckla ett kretsloppsbaserat energisystem. Därför är vi just nu inne i två pilotprojekt där vi, tillsammans med våra kunder, diskuterar möjligheterna att ta tillvara deras spillvärme, säger Dana Wojciechowska.

Stort och smått
Men Norrenergis hållbarhetsarbete handlar inte bara om de stora penseldragen, utan också om en mängd olika åtgärder.
– Norrenergi är självklart miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket till stor del handlar om att ha ordning på dokument, ha uppdaterade rutiner och att följa upp hållbarhetsarbetet enligt gällande krav. Nu finns ISO 14001:2015, som ger organisationer ett tydligare ramverk för att skydda miljön och reagera på förändrade miljöförhållanden i balans med socialt ansvar och ekonomi. Vår ambition är att certifiera oss så snart som möjligt.

Vi planerar också för att utöka produktionskapaciteten av kyla genom att utnyttja ett bergrum i Sundbyberg som lager för fjärrkyla. Lagret användes tidigare av Sundbybergs stad som reservlager för olja.
– Vi försöker helt enkelt utnyttja så många energikällor som möjligt. Tillsammans gör de det möjligt för oss att inom en snar framtid nå vårt mål att bli klimatneutrala, säger Dana Wojciechowska.

Denna artikel och många fler hittar du i Gröna kvarter nummer 9, juni 2016.