X

Preliminära miljövärden för 2017 klara

Preliminära miljövärden för 2017 klara

Preliminära miljövärden för 2017 klara

Norrenergis preliminära miljövärden för 2017 är nu klara. Vi är glada att kunna berätta att andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion är en av de högsta någonsin.

Under 2017 uppgick andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion till 99,3 procent enligt Bra Miljöval. Då är även transporter inräknade. När det gäller koldioxidekvivalenter är siffran 2 gram per kilowattimme.

Fjärrkyla 

Andelen förnybara bränslen för fjärrkyla är 100 % precis som tidigare år men andelen koldioxidekvivalenter är högre än vanligt. Detta beror på ett utsläpp av köldmedia från en av våra kylmaskiner. Siffran uppgår till 40 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme.

Alla värden hittar du här.