X

Preliminära miljövärden för 2018 klara

Preliminära miljövärden för 2018 klara

Norrenergis preliminära miljövärden för 2018 är nu klara. Andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion fortsätter att ligga på en hög nivå som är nära vårt mål att vara helt fossilfria.

Under 2018 uppgick andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion till 98,8 procent enligt Bra Miljöval. Då är även transporter inräknade. När det gäller koldioxidekvivalenter är siffran 4 gram per kilowattimme.

Mobila pannor

Andelen förnybart är något lägre än förra året och en av anledningarna är att vi använt fler mobila pannor. Pannorna eldas med fossil olja och används vid olika typer av röromläggningar, för att våra kunder ska påverkas så lite som möjligt.

Fjärrkyla

Andelen förnybart bränsle för fjärrkyla är 100 procent precis som tidigare år och andelen koldioxidekvivalenter uppgår till 7 gram per kilowattimme.

Alla värden hittar du här .