X

Ta vara på energin

Preliminära miljövärden för 2016 är klara

Norrenergis preliminära miljövärden för 2016 är nu klara. Andelen förnybart bränsle för fjärrvärmen är lägre än förra året medan fjärrkylan ligger kvar på 100 procent förnybart.

Andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion under 2016 uppgick till 96 procent inklusive transporter enligt Bra Miljöval. Anledningen till den lägre siffran är en kombination av låga utetemperaturer och nya lagkrav för emissioner av kväveoxider. Lagkraven medförde att den bioolja vi planerat använda när det var som kallast, fick ersättas med fossil eldningsolja. När det gäller koldioxidekvivalenter är siffran 10 gram per kilowattimme. 

Vid beräkning enligt Värmemarknadskommittén är andelen förnybart bränsle 97 procent.

Fjärrkyla
Andelen förnybara bränslen för fjärrkyla är precis som tidigare år 100 procent och 0 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme.

Alla värden hittar du här.