X

Ta vara på energin

Preliminära miljövärden för 2015 klara

Norrenergis preliminära miljövärden för 2015 är nu klara. Vi är glada att kunna berätta att andelen förnybart bränsle fortsätter vara mycket hög. 

Andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion under 2015 uppgick till 99 procent, precis som året innan. Då är även transporter inräknade. När det gäller koldioxidekvivalenter är siffran så låg som 1 gram per kilowattimme. 

Andelen förnybara bränslen för fjärrkyla är 100 % som tidigare. 

Alla värden hittar du här  Icon Preliminär miljöprestanda Norrenergi 2015.pdf (264.6 KB)