X

Kylackumulator

Oförändrat pris på fjärrkyla 2020

Det blir ingen förändring av priset på fjärrkyla inför 2020 utan det ligger kvar på samma nivå som i år.

På Norrenergi strävar vi efter att priserna på våra tjänster ska vara så stabila och förutsägbara som möjligt. Vi är därför glada att kunna berätta att priset på fjärrkyla ligger kvar på samma nivå som förra året.

Stor efterfrågan på kyla

Efterfrågan på fjärrkyla fortsätter att öka. Fler upptäcker fördelarna med att kunna skapa en behaglig inomhustemperatur på ett problemfritt och klimatsmart sätt. Tack vare den ökande efterfrågan startar vi nu utbyggnaden av vårt nät till Bromma. Arbetet beräknas vara klart till hösten 2020. Här kan du läsa mer.

Betalt när du använder kyla under vintern

För ett par år sedan gjorde vi om vår prissättning för fjärrkyla. Syftet var att den skulle bli mer kostnadsriktigt och konkurrenskraftig – och därmed mer resurssmart och påverkbar. Den nya prissättningen innebar att helt nytt sätt att se på fjärrkyla. Den kyla som används under perioden oktober–april kallar vi för värmeåtervinning och den behöver du som är kund inte betala för. Istället får du betalt för varje megawattimme kyla som du använder, det vill säga den mängd värme som du levererar till oss. Vi använder nämligen värmen i returvattnet från din fjärrkyla till att göra ny fjärrvärme, som det är stor efterfrågan på under vintern.

Här hittar du prislistan för 2020. Läs gärna mer mer om vår fjärrkyla här.