X

Oförändrade fjärrvärmepriser även 2018

För fjärde året i rad ligger Norrenergis fjärrvärmepris kvar på samma nivå som tidigare. Redan nu kan vi redogöra för fjärrvärmepriset och prognoser för kommande år, något som vi vet att våra kunder efterfrågar. 

Tidig prisinformation går hand i hand med arbetet i Prisdialogen, en modell som branschorganisationen Energiföretagen Sverige har skapat tillsammans med Riksbyggen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Syftet är att stärka kundens ställning och få en förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Under våren har Norrenergi genomfört flera samrådsmöten i Prisdialogen med ett urval av kunderna.

– Prisdialogen handlar om mycket mer än bara priser – mötena är samtidigt en möjlighet för våra kunder att berätta om sina behov, vilket är värdefullt för att vi ska kunna bli en ännu bättre leverantör av fjärrvärme. Vi möter förstås kunderna ofta en och en men här får vi träffa dem tillsammans och diskutera hur vi kan samverka, samtidigt som kunderna får träffa varandra och diskutera erfarenheter, säger Norrenergis marknadschef Maria Carvinge.

Maria C.jpg
Underlaget som tagits fram i dialog med våra kunder är nu inskickat till Prisdialogens kansli för behandling och beslut. Här hittar du Norrenergis prisändringsmodell som också innehåller prognoser för kommande år.