X

Oförändrade fjärrvärmepriser 2017

Fjärrvärmepriserna för 2017 blir oförändrade. Detta blev klart i våras efter våra möten i Prisdialogen-samarbetet.

Oförändrade fjärrvärmepriser 2017

Fjärrvärmepriserna för 2017 är klara. Under våren har Norrenergi genomfört samrådsmöten tillsammans med flera av sina kunder om en prisändringsmodell för kommande år. Modellen, som innebär oförändrade priser för 2017, har sedan granskats av styrelsen för Prisdialogen. Norrenergi är först ut att beviljas förlängt medlemskap i Prisdialogen 2017.

Syftet med vårens samrådsmöten har varit att ta del av kundernas synpunkter och gemensamt ta fram en modell för prisändringar för åren 2017 – 2019. Den färdiga modellen redovisar prisutvecklingen de närmsta åren och hur priserna sätts. Som tidigare baseras priserna på kostnaderna för att producera och leverera värmen, samtidigt som de även ska vara konkurrenskraftiga. 

God framförhållning
– Vi vet hur viktigt det är med förutsägbara fjärrvärmepriser och att de kommuniceras i god tid så att kunderna kan planera sin budget, säger Stefan Persson, vd på Norrenergi. Prisdialogen ger bra förutsättningar för detta. Mötena är dessutom ett ypperligt tillfälle för oss att lära oss mer om kundens viktigaste frågor och få input till hur vi kan fortsätta att utveckla oss. 

Samma prisnivå nästa år
Prisändringsmodellen avser Norrenergis normalprislista för företag och bostadsrättsföreningar och innebär att priset under 2017 ligger kvar på samma nivå som för 2016. År 2018 justeras priset med högst två procent och prognosen för 2019 ligger på mellan noll och två procent. 

Prisdialogenmötena har förutom prissättning även handlat om energibesparingar som gynnar både kunderna och Norrenergi, miljövärden och kundservice. 

Läs mer om Prisdialogen på prisdialogen.se  

För mer information kontakta:

Stefan Persson
Verkställande direktör
telefon 08-475 04 10      


eller
Mattias Lindberg
Marknadschef
telefon 08-475 04 97
 

Du kan också e-posta på förnamn.efternamn@norrenergi.se

Prisdialogen är en nationell modell för både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och öka insynen samt åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.