X

25-årsjubileum med nytt utseende

För att spegla det företag vi är idag byter vi utseende i samband med vårt 25-årsjubileum som vi firar i år

Nytt utseende när Norrenergi 25-årsjubilerar

För 25 år sedan grundades Norrenergi AB med Solna stad och Sundbybergs stad som ägare. Då hade fjärrvärmen i städerna redan funnits i flera decennier. Sedan dess har mycket hänt och för att spegla det företag Norrenergi är idag och inriktningen framåt, byter Norrenergi utseende i samband med sitt 25-årsjubileum.

Sedan Norrenergi grundades 1993 har företaget utvecklats på många sätt, det handlar inte minst om omställningen från fossilt bränsle till förnybart. Idag är Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla nästan helt förnybar och inriktningen framåt är att ta vara på överskottsvärme runt om i städerna.

För att stämma överens med det företag Norrenergi är idag, ändras nu logotyp och visuell identitet. Att det var dags för en uppdatering blev tydligt efter förra årets varumärkesarbete där alla medarbetare var delaktiga. Efter styrelsebeslut i december får nu den gamla logotypen, som varit med sedan starten 1993, lämna plats åt en ny. För att spara resurser sker övergången successivt med start i våra digitala kanaler i samband med att vi inleder vårt 25-årsjubileum.

– Att vår fjärrvärme och fjärrkyla bara finns där och fortsätter att fungera, gör det till en viss utmaning att förtydliga och stärka vårt varumärke. Vår verksamhet är viktig och relevant för samhället, eftersom den bidrar till att lägga grunden för den hållbara staden, säger vd Stefan Persson. Vi hoppas att vår nya visuella identitet ska hjälpa oss att förtydliga detta – vi ser oss inte bara som en energileverantör utan mer som en resurssmart partner. Att vi hjälper våra kunder att spara energi tjänar vi alla på – våra kunder, vi själva och inte minst vår miljö.

Norrenergis 25-årsjubileum inleds med öppet hus för bostadsrättsföreningar och företagskunder den 23 april. Året fortsätter sedan med olika event för att träffa både kunder och allmänhet. Ett av tillfällena blir på nationaldagen den 6 juni på Golfängarna i Sundbyberg.

– Under jubileumsåret kommer vi framför allt fokusera på att träffa våra kunder för att ännu bättre förstå deras behov, säger marknadschef Maria Carvinge. Vi vet att det är tillsammans med kunderna och andra partners som vi hittar morgondagens energilösningar. Energibranschen och inte minst fjärrvärmen och fjärrkylan, har en spännande tid framför sig. Jag ser verkligen fram emot vårt jubileumsår och många givande möten!

Läs gärna mer om vårt öppna hus den 23 april och omställningen till vårt nya utseende och tänket bakom logotypen.

Vid frågor, kontakta:
Monica Vilhelmson, kommunikationschef, monica.vilhelmson@norrenergi.se
Telefon: 08-475 05 60