X

Ingen prishöjning - för femte året i rad

Nytt pris på fjärrvärme 2020

De senaste fem åren har vårt fjärrvärmepris varit oförändrat men till följd av bränsleprisutvecklingen behöver vi nu höja priset med 1,6 procent.

Vår prissättning på fjärrvärme är kostnadsbaserad och den ska även vara konkurrenskraftig. Bränslepriserna är den faktor som har störst påverkan på prissättningen av fjärrvärme, och priserna på bränsle ökar. Efter fem år av oförändrade priser behöver vi därför höja priset med 1,6 procent. Prisförändringen gäller från 1 januari 2020 och ligger inom den prognos som vi angett i vår prisändringsmodell inom Prisdialogen.

Dialog för rimlig, förutsägbar och stabil prisändring

Prisdialogen är en arbetsmodell som tagits fram av SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme (numera Energiföretagen Sverige). Den bygger både på lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Målsättningen är att stärka kundens ställning och uppnå en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

De kommande tre åren

Vi har nyligen avslutat våra samrådsmöten med deltagande kunder i Prisdialogen och vid dessa möten har vi bland annat haft dialog runt prognoser för prissättning av fjärrvärme för de kommande tre åren. 

För Norrenergi innebär det bland annat att vi gör ett prisåtagande för tre år framåt. Det första året 2020 höjs priset med 1,6 procent jämfört med i år. Förändringen överensstämmer med förra årets prognos för 2020 där vi angav en estimerad justering av priset för fjärrvärme på mellan 0 % och +2 %. För år 2021 respektive 2022 ligger prognosen på en justering mellan 0 % och +3 %.

Viktigt forum

Maria Carvinge NY.jpg

– Våra samrådsmöten är ett viktigt forum som ger oss bra input vidare i rollen som energipartner till våra kunder, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi.

I årets Prisdialog medverkade följande kunder:

 • AMF Fastigheter
 • Akademiska Hus
 • Fabege
 • Fastighetsägarna
 • HSB
 • Förvaltaren
 • Riksbyggen
 • Signalisten
 • Skandia Fastigheter
 • SSSB
 • Vasakronan

Här hittar du Norrenergis förslag till prisändringsmodell för 2020-2022 som just nu ligger hos Prisdialogen för godkännande.

Här hittar du vår Normalprislista 2020 för fjärrvärme